Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

1,33 miliarde de lei alocate pentru efectuarea de plati in cadrul POS Mediu, POSCCE, POSDRU si POR

134432-viitorul-ueAstazi a fost publicata in Monitorul Oficial Hotararea nr. 963/2015 privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta – POS Mediu, POS CCE, POS DRU si POR, aferent lunii decembrie a anului 2015, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari, pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata si pentru plata cererilor de lichidare aferente instrumentelor structurale, s-a aprobat alocarea temporara din venituri rezultate din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a echivalentului in euro al sumei de 1.336.000.000 lei, dupa cum urmeaza:

  • POS Mediu – 606.000.000 lei
  • POSCCE – 50.000.000
  • POSDRU – 250.000.000
  • POR – 430.000.000

Sursa:www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor