Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

OUG privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare - dezbatere publica

asiratlaastra-1392807371Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul privind Ordonanta de Urgenta privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.

Necesitatea elaborarii unui nou act normativ privind autorizarea si supravegherea societatilor de asigurare si/sau reasigurare rezulta din publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Directivei 2014/51/UE (Directiva Omnibus II), care definitiveaza cadrul legislatiei primare europene privind noul regim de solvabilitate inceput prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Directiva Solvabilitate II).

In conformitate cu prevederile art. 309 alin. (1) din Directiva Solvabilitate II, astfel cum a fost modificat prin Directiva Omnibus II, termenul de transpunere in legislatia nationala este 31 martie 2015.

Necesitatea reglementarii prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului a acestui domeniu este data de depasirea acestui termen si de evitarea declansarii procedurii de infringement de catre Comisia Europeana. In acest scop, societatile de asigurare aloca resurse importante atat de natura financiara cat si umana.

Desi consolideaza 14 directive actuale, Directiva Solvabilitate II modifica radical filosofia actului de supraveghere prin introducerea unui regim bazat pe evaluarea riscurilor interne si externe la care sunt expuse societatile de asigurare si/sau reasigurare.

Astfel, comparativ cu regimul actual, regimul Solvabilitate II aduce modificari importante privind:

  • modul de determinare, prin formula standard sau model intern partial/total, a SCR, bazat pe cuantificarea riscurilor interne si externe la care este supusa societatea de asigurare si/sau reasigurare, dar si in functie de profilul real de risc pe care decide sa il adopte, de impactul posibilelor tehnici de diminuare a riscurilor, precum si de efectele diversificarii; practic, SCR este stabilita ca fiind capitalul de solvabilitate pe care societatea de asigurare si reasigurare trebuie sa il detina pentru a garanta ca falimentul nu intervine mai des decat o data la 200 de cazuri sau ca societatea in cauza va fi in masura, cu o probabilitate de cel putin 99,5 %, sa isi indeplineasca obligatiile fata de detinatorii de polite de asigurare si beneficiari in urmatoarele 12 luni;
  • cerinta calcularii de catre societati de asigurare si reasigurare a SCR cel putin o data pe an pentru a se asigura ca detin in permanenta fonduri proprii eligibile la nivelul cerintei de capital de solvabilitate, tinand seama de eventualele modificari ale profilului lor de risc, precum si cerinta monitorizarii constante a SCR si a recalcularii acesteia ori de cate ori profilul de risc sufera o modificare semnificativa;
  • identificarea si notificarea deteriorarii situatiei financiare de catre societatile de asigurare si reasigurare astfel incat la momentul constatarii deteriorarii situatiei financiare, identificata conform procedurilor instituite, societatile comunica Autoritatea de Supraveghere Financiarã acest lucru; societatile de asigurare si reasigurare informeaza Autoritatea de Supraveghere Financiarã, la momentul constatarii, cu privire la faptul ca SCR nu mai este respectata sau ca exista riscul ca aceasta sa nu fie respectata in urmatoarele trei luni;
  • statuarea managementului riscului ca o functie centrala a oricarei de asigurare si reasigurare etc.

Reglementarea acestor functii prin proiectul de Ordonanta de Urgenta nu impiedica societatile de asigurare si reasigurare sa hotarasca in mod independent cum vor organiza aceste functii in practica sau sa poata fi externalizate catre experti, in limitele stabilite prin prezentul proiect; de asemenea, in cadrul societatilor de asigurare si reasigurare mai mici si de complexitate mai redusa, o persoana sau o structura poate indeplini mai multe functii, cu exceptia functiei de audit intern.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 28 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  1. On-line, la sectiunea:
  1. Direct, contactand Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor