Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

8 aspecte cu privire la tinerea contabilitatii in partida simpla

contabilitate-465x390Aspecte cu privire la tinerea contabilitatii in partida simpla.

  1. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza atat formularele financiar-contabile prevazute de OMFP 170/2015 , cat si alte formulare financiar-contabile prevazute de normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-conta bile, aprobate prin O.M.E.F nr. 3512/2008.
  2. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale.
  3. Formularele financiar –contabile pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, caz in care trebuie sa fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar contabil prevazute de O.M.E.F nr. 3512/2008.
  4. In conditiile conducerii evidentei contabilein partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in ordine cronologica, in functie de data efectuarii operatiunii de incasare/plata. Registrul jurnal de incasari si plati se editeaza annual sau la cererea organului de control.
  5. Pentru evidentierea in contabilitatea in partida simpla a operatiunilor efectuate se utilizeaza urmatoarele registre contabile: Registru-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar.
  6. Registrul jurnal de incasari si plati serveste la inregistrarea cronologica a tuturor sumelor incasate si platite, atat in numerar, cat si prin conturi bancare. Sumele inregistrate in Registrul-jurnal se incasari si plati se totalizeaza lunar.
  7. Factura se intocmeste potrivit Codul fiscal
  8. Registrele de contabilitate parafate si inregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intrarii in vigoare a reglementarilor din OMFP 170/2015 pot fi utilizate pana la epuizare, cu conditia respectarii conti nutului de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora.

Sursa: www.contabilitatenet.ro

        Impreuna in lumea afacerilor