Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Acte spre consultare » Actele din Sistemul CCI

Consultarea firmelor privind actele din Sistemul
Camerelor de Comert si Industrie din Romania


Pentru realizarea atributiilor conferite de Legea 335/2007, art 1, cu privire la reprezentarea, apararea si sustinerea membrilor si comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice, este necesara consultarea firmelor.

Elaborarea actelor normative – legi, hotarari, ordonante, norme metodologice, ordine, care au impact asupra activitatii firmelor, trebuie sa tina seama de nevoile mediului economic, astfel ca deciziile adoptate sa fie fundamentate de necesitatile reale ale firmelor.

Propunerile dumneavoastra sunt centralizate, prelucrate, structurate si sunt transpuse in vocea firmelor care este adusa la cunostinta autoritatilor prin interventiile facute catre acestea.

Va rugam sa ne comunicati propunerile, sugestiile sau opiniile dumneavoastra cu privire la :


$totalpages) {
// seteaza pagina curenta la ultima pagina
$pagina = $totalpages;
}
// daca pagina curenta e mai mica decat prima pagina…
if ($pagina < 1) { // seteaza pagina curenta la prima pagina $pagina = 1; } // lista cu pagini, in functie de pagina curenta $offset = ($pagina - 1) * $rowsperpage; // obtine datele din tabel (MODIFICATI 'nume_tb') din baza de date $sql ="select wp_posts.id, wp_posts.post_title,wp_posts.guid from `wp_posts`,`wp_postmeta` where (wp_posts.id=wp_postmeta.post_id)and wp_posts.post_type='consultari' and wp_posts.post_status='publish' and wp_postmeta.meta_value='Sistemul-Cameral' order by id desc limit $offset, $rowsperpage "; $result = mysql_query($sql, $conn) or trigger_error(E_USER_ERROR); // parcurgerea matricei cu datele obtinute while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $idul=$row[0]; $titlul = $row[1]; $selflink = $row[2]; $rezauth= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='autoritate'"); $authrow = mysql_fetch_array($rezauth); $autoritatea = $authrow[0]; $reztercon= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='termen_consultare'"); $terconrow = mysql_fetch_array($reztercon); $termenul_consultarii = $terconrow[0]; $rezcodform= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='cod_formular'"); $codformrow = mysql_fetch_array($rezcodform); $codul_formularului = $codformrow[0]; $reznrprop= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='numar_propuneri'"); $nrproprow = mysql_fetch_array($reznrprop); $numarul_propunerii = $nrproprow[0]; $reztitluatasec= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='titlu_atasament_sec'"); $titluatasecrow = mysql_fetch_array($reztitluatasec); $titlul_atasament_secundar = $titluatasecrow[0]; $rezatasprinc= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='atasament_principal'"); $atasprincrow = mysql_fetch_array($rezatasprinc); $atasament_principal = $atasprincrow[0]; $rezatassec= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='atasament_secundar'"); $atassecrow = mysql_fetch_array($rezatassec); $atasament_secundar = $atassecrow[0]; $rezatastrei= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='atasament_trei'"); $atastreirow = mysql_fetch_array($rezatastrei); $atasament_trei = $atastreirow[0]; $reztitluatatrei= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key = 'titlu_atasament_trei'"); $titluatatreirow = mysql_fetch_array($reztitluatatrei); $titlul_atasament_trei = $titluatatreirow[0]; // inceput zona buton $butonmort ="“;
$butonactiv=”“;

$astazi = time();
$data_stamp=strtotime($termenul_consultarii);
if ($data_stamp>$astazi)
{
$aratabuton=$butonactiv;
$termen = date(‘d.m.Y’, strtotime($termenul_consultarii));
}
else
{
$aratabuton=$butonmort;
$termen = “Finalizat”;
}

// sfarsit zona buton

// aici se afiseaza randurile

// se afiseaza doar daca apartin categoriei
$contor=$contor+1;
echo ”

“;

}

echo”

Titlu Autoritate/
Organism emitent
Termen consultare Trimite propunerea Propuneri/
sugestii depuse
$titlul
$titlul_atasament_secundar
$titlul_atasament_trei
$autoritatea
$termen
$aratabuton $numarul_propunerii

“;

echo “


?>

Contact

Pentru mai multe informatii, va sta la dispozitie Biroul Relatii cu Membri; tel: 0234.570.010, int. , email: ccibc@ccibc.ro.
Persoana de contact: Mihai TULBURE, Director, mobil: 0744.708.317.

        Impreuna in lumea afacerilor