Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Acte spre consultare » Consultarea firmelor privind actele autoritatilor nationale

Consultarea firmelor privind actele
autoritatilor nationale si europene


Pentru realizarea atributiilor conferite de Legea 335/2007, art 1, cu privire la reprezentarea, apararea si sustinerea membrilor si comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice, este necesara consultarea firmelor.

Elaborarea actelor autoritatilor publice nationale si europene, care au impact asupra activitatii firmelor, trebuie sa tina seama de nevoile agentilor economici, astfel ca deciziile adoptate sa fie fundamentate de necesitatile reale ale firmelor.

In urma procesului de consultare, propunerile comunitatii de afaceri se constituie in vocea firmelor care este adusa la cunostinta autoritatilor de la nivel national si european prin interventiile facute catre acestea.

Pentru a inainta catre autoritatile nationale si europene, punctul de vedere al mediului de afaceri, va rugam sa ne comunicati propunerile, sugestiile sau opiniile dumneavoastra cu privire la urmatoare acte aflate in proces de consultare:

Lista actelor normative aflate in dezbatere publica la nivel national si european


$totalpages) {
// seteaza pagina curenta la ultima pagina
$pagina = $totalpages;
}
// daca pagina curenta e mai mica decat prima pagina…
if ($pagina < 1) { // seteaza pagina curenta la prima pagina $pagina = 1; } // lista cu pagini, in functie de pagina curenta $offset = ($pagina - 1) * $rowsperpage; // obtine datele din tabel (MODIFICATI 'nume_tb') din baza de date $sql ="select wp_posts.id, wp_posts.post_title,wp_posts.guid from `wp_posts`,`wp_postmeta` where (wp_posts.id=wp_postmeta.post_id)and wp_posts.post_type='consultari' and wp_posts.post_status='publish' and (wp_postmeta.meta_value='National-European' OR wp_postmeta.meta_value='Local-Judetean-Regional' OR wp_postmeta.meta_value='Sistemul-Cameral') order by id desc limit $offset, $rowsperpage "; $result = mysql_query($sql, $conn) or trigger_error(E_USER_ERROR); // parcurgerea matricei cu datele obtinute while ($row = mysql_fetch_array($result)) { $idul=$row[0]; $titlul = $row[1]; $selflink = $row[2]; $rezauth= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='autoritate'"); $authrow = mysql_fetch_array($rezauth); $autoritatea = $authrow[0]; $reztercon= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='termen_consultare'"); $terconrow = mysql_fetch_array($reztercon); $termenul_consultarii = $terconrow[0]; $rezcodform= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='cod_formular'"); $codformrow = mysql_fetch_array($rezcodform); $codul_formularului = $codformrow[0]; $reznrprop= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='numar_propuneri'"); $nrproprow = mysql_fetch_array($reznrprop); $numarul_propunerii = $nrproprow[0]; $reztitluatasec= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='titlu_atasament_sec'"); $titluatasecrow = mysql_fetch_array($reztitluatasec); $titlul_atasament_secundar = $titluatasecrow[0]; $rezatasprinc= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='atasament_principal'"); $atasprincrow = mysql_fetch_array($rezatasprinc); $atasament_principal = $atasprincrow[0]; $rezatassec= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='atasament_secundar'"); $atassecrow = mysql_fetch_array($rezatassec); $atasament_secundar = $atassecrow[0]; $rezatastrei= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key='atasament_trei'"); $atastreirow = mysql_fetch_array($rezatastrei); $atasament_trei = $atastreirow[0]; $reztitluatatrei= mysql_query("SELECT meta_value FROM `wp_postmeta` WHERE post_id=$idul and meta_key = 'titlu_atasament_trei'"); $titluatatreirow = mysql_fetch_array($reztitluatatrei); $titlul_atasament_trei = $titluatatreirow[0]; // inceput zona buton $butonmort ="“;
$butonactiv=”“;

$astazi = time();
$data_stamp=strtotime($termenul_consultarii);
if ($data_stamp>$astazi)
{
$aratabuton=$butonactiv;
$termen = date(‘d.m.Y’, strtotime($termenul_consultarii));
}
else
{
$aratabuton=$butonmort;
$termen = “Finalizat”;
}

// sfarsit zona buton

// aici se afiseaza randurile

// se afiseaza doar daca apartin categoriei
$contor=$contor+1;
echo ”

“;

}

echo”

Titlu Autoritate/
Organism emitent
Termen consultare Trimite propunerea Propuneri/
sugestii depuse
$titlul
$titlul_atasament_secundar
$titlul_atasament_trei
$autoritatea
$termen
$aratabuton $numarul_propunerii

“;

echo “


?>

Contact

Pentru mai multe informatii, va sta la dispozitie Biroul Relatii cu Membri; tel: 0234.570.010, int. , email: ccibc@ccibc.ro.
Persoana de contact: Mihai TULBURE, Director, mobil: 0744.708.317.

        Impreuna in lumea afacerilor