Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Acte spre consultare » Problemele firmelor » Problemele specifice producatorilor din industria prelucratoare

Problemele specifice industriei prelucratoare


In urma consultarii firmelor au fost centralizate problemele specifice industriei prelucratoare, probleme ce sunt prelucrate si structurate intr-un program de masuri ce pot sprijini dezvoltarea mediului de afaceri.

Toate aceste probleme, impreuna cu propunerile de masuri se constituie in interventiile pe care Camera le face catre autoritatile de la nivel local, judetean, regional si national astfel incat deciziile adoptate de catre acestea sa fie fundamentate pe necesitatile reale ale firmelor.

Nr. crt

Problema

1.

Multitudinea reglementărilor legale care impun agenţilor economici obligativitatea angajării de responsabili în diverse domenii: mediu, gestionarea deşeurilor, securitate şi sănătate în muncă, resurse umane, contabilitate, instalaţii sub presiune, cadru tehnic PSI, responsabil ISCIR, responsabil ANRE, forţând societăţile comerciale să suplimenteze organigrama cu personal TESA în defavoarea personalului din producţie2.

Aplicarea neechitabilă a penalităţilor privind autorizarea operatorilor economici din punct de vedere al mediului (penalităţi şi amenzi pentru nerespectarea prevederilor din Autorizaţie mai mari decât amenzile pentru lipsa autorizaţiilor)3.

Obligativitatea declarării importurilor la mediu pentru plata taxelor pe ambalaje chiar şi în condiţiile valorificării acestora în producţie4.

Necesitatea justificării provenienţei şpanului şi a altor deşeuri de natură tehnologică5.

Termenul foarte mare de eliberare a licenţelor de export pentru produsele considerate ca fiind cu dublă utilizare (2 luni), ceea ce îngreunează şi uneori anulează exportul6.

Nerespectarea drepturilor de servitute de acces a proprietarilor de spaţii cu ieşire la un drum naţional7.

Condiţii abuzive în caietele de sarcini ale licitaţiilor organizate de ANRE prin condiţionarea participării de autorizarea de gradul A, autorizare care se eliberează doar pentru firmele care proiectează, construiesc şi instalează echipamente electrice de transport şi nu de firmele care furnizează echipamentele electrice8.

Abuzuri din partea E.ON Energie în relaţia cu agenţii economici: nu rezolvă prompt solicitările privind avariile la reţelele electrice, efectuează modificările reţelelor electrice proprii pe banii consumatorului, taxează consumul de gaze estimativ, de regulă în detrimentul utilizatorilor, pe lângă volumul contorizat aplică încadrări în zone de calitate şi putere calorifică superioară9.

Abuzuri din partea Companiei de Apă Bacău: taxează apa pluvială în funcţie de valorile anterioare statistice, nu mai asigură apă industrială determinând firmele să utilizeze în procesul de producţie apă potabilă de 4-6 ori mai scumpă, apa din fântâna proprie, este taxată ca fiind resursă naturală, deşi investiţiile făcute sunt doar ale firmelor10.

Presiunea fiscală împovărătoare în ceea ce priveşte plata TVA la facturare11.

Practicarea de către unele primării a unor valori maxime permise de lege pentru taxele locale12.

Dificultăţi în accesarea fondurilor structurale cauzate de indicatorii impuşi pentru beneficiari, respectiv creşterea cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi pentru o perioadă de minim 5 ani.Contact

Pentru mai multe informatii privind activitatea Comisiei pentru industria prelucratoare, va sta la dispozitie Biroul Relatii cu Membri si Institutii tel: 0234.570.010, int. , email: ccibc@ccibc.ro.
Persoana de contact: Mihai TULBURE, Secretar, mobil: 0744.708.317

        Impreuna in lumea afacerilor