Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Acte spre consultare » Program de masuri » Masuri de ordin general

Nr. crt

Masura propusa

Autoritate / institutie
abilitata pentru rezolvare

1.

Reducerea TVA-ului de la 24% la 19% iar la alimentele de baza de la 24% la 5%

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
2.

Reducerea impozitului unic cel putin la nivelul existent in Bulgaria pentru crearea unei zone atractive de investitii

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
3.

Reducerea taxelor, impozitelor pe forta de munca pentru incurajarea angajatorilor, crearea de noi locuri de munca, red. somajului si a muncii la negru

Guvern, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
4.

Crearea la nivelul institutiilor abilitate ale Statului si al BNR a unor conditii fiscale speciale pentru ca sistemul bancar sa reia creditarea activitatilor economice, in conditii favorabile intreprinzatorilor, similare cu cele existente in UE

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
5.

Subventionarea dobanzilor si comisioanelor la creditele accesate pentru acoperirea contributiei proprii a solicitantului de fonduri europene. Extinderea programului KOGALNICEANU si pentru creditele cofinantarii proiectelor

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
6.

Subventionarea dobanzilor, comisioanelor si avansului la creditele accesate pentru achizitionarea in leasing de utilaje si echipamente

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
7.

Stabilirea unei perioade de gratie de 2 ani la rambursarea creditelor accesate pentru fondurile europene

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
8.

Simetrie juridica in contractele agentilor economici cu institutiile Statului. Instituirea unui tratament egal intre agentul economic si Stat privind regimul raspunderii privind platile, penalitatile de intarziere etc.

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
9.

Reglementarea obligatiei de plata a valorii contractelor de achizitie publica in termen de de maxim 30 de zile calendaristice de la momentul receptiei, cu sanctiuni ferme pentru evitare blocajelor financiare. Se transpune astfel in practica Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
10.

Modificarea OG 30/2011 privind modificarea si completarea Codului fiscal:Pentru obligatiile fiscale restante la 31.12.2011 (in loc de 31.08.2011) penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc astfel:

  • penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30.06.2012 (in loc de 31.12.2011)
  • penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30.09.2012 (in loc de 30.06.2012)

Ministerul Finantelor Publice
11.

Scutirea de la plata a impozitului pe profit reinvestit, care conduce la retehnologizare, dezvoltarea afacerii si crearea de noi locuri de munca

Ministerul Finantelor Publice
12.

Eliminarea impozitului pentru subventiile acordate de Guvern

Ministerul Finantelor Publice
13.

Organizarea corecta si transparenta a licitatiilor pentru lucrari, servicii si a achizitiilor care sunt finantate din bani publici. Eliminarea restrictiilor discriminatorii, vadit favorizante, pentru a asigura accesul liber al tuturor firmelor competente la licitatii

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
14.

Simplificarea procedurilor de depunere si implementare a proiectelor pentru accesarea fondurilor guvernamentale si europene. Respectarea in mod strict a termenelor de decontare a cheltuielilor.

Guvern, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei
15.

Renuntarea la aplicarea principiului „primul venit – primul servit” pentru acordarea de finantari nerambursabile si stimularea competitiei prin evaluare si selectie de proiecte in baza unor criterii transparente

Guvern, Ministerul Afacerilor Externe
16.

Corelarea programelor de invatamant in functie de cerintele de pe piata fortei de munca si tendintele de dezvoltare ale societatii romanesti

Guvern, Ministerul Educatiei Nationale
17.

Scurtarea duratei de judecata a litigiilor comerciale

Ministerul Justitiei
18.

Anularea hotararilor de Consilii Locale prin care se solicita autorizarea activitatii tuturor persoanelor juridice chiar daca acestea nu desfasoara activitati pe domeniul public

Guvern
19.

Masuri pentru prestarea de catre EON a unor servicii de calitate cel putin la nivelul existent inainte de privatizare (foarte multe intreruperi de curent, distrugerea aparatelor, tratarea solicitarilor de pe pozitie dominanta, de forta)

Guvern, Ministerul Economiei, Consiliul Concurentei
20.

Revenirea la deducerea integrala a cheltuielilor cu combustibilul pentru vehiculele utilizate pentru deplasari in interes serviciu, precum si a TVA aferent acestor cheltuieli

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
21.

Relansarea investitiilor prin modificare si completarea OUG 85/2008 privind stimularea investitiilor (probata prin Legea 78/2009) precum si prin imbunatatirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat, cu modificarea criteriilor de acordare astfel incat sa fie accesibile tuturor categoriilor de intreprinderi (inclusiv intreprinderi mici si mijlocii)

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
22.

Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative si reducerea numarului de autorizatii, avize, licente si premise pentru agentii economici (Pana in prezent 237 taxe si tarife au fost eliminate si comasate din totalul de 491 existente)

Guvern
23.

Trecerea in certificatul de atestare fiscala atat a datoriilor contribuabilului catre Stat cat si a datoriilor Statului catre contribuabil, pentru a acorda posibilitatea participarii acestuia la licitatiile de achizitii publice

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
24.

Respectarea prevederii legale de modificare a Codului Fiscal cu cel putin 6 luni inainte de intrarea in vigoare a respectivelor modificari

Guvern, Ministerul Finantelor Publice
25.

Scutirea pentru 1-2 ani de la plata asigurarilor sociale datorate atat de salariat cat si de angajator pentru somerii angajati peste numarul mediu scriptic de salariati ai firmei la 31.12.2011

Guvern, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
26.

Modificarea Codului Muncii in sensul inserarii de sanctiuni pentru nerespectarea obligatiilor si de catre angajat

Guvern, Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
        Impreuna in lumea afacerilor