Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Lichidare


Lichidarea, ca urmare a dizolvarii, se face, in principal, in interesul asociatilor actionarilor/membrilor cooperatori/membrilor GIE, GEIE. Dupa terminarea operatiunilor de repartizare a activului net intre asociati, procedura lichidarii societatii comerciale este incheiata.

Dupa aprobarea hotararii de lichidare, adunarea generala procedeaza la numirea lichidatorilor si la stabilirea competentelor acestora pentru realizarea lichidarii.

In cazul dizolvarii voluntare a societatii comerciale in cadrul careia toti asociatii convin asupra impartirii activului nu este necesara numirea unui lichidator.

Dupa expirarea termenului de opozitie de 30 de zile de la publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a se inregistreaza numirea lichidatorului.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru lichidare:

1. Constituirea dosarului de numire a lichidatorului:

 • Cererea de inregistrare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor / Actionarilor/ Membrilor cooperatori/membrilor GIE, GEIE
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cartea de identitate
  • se prezinta de solicitant
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratia data pe propria raspundere, dupa caz, de catre lichidator, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati
  • se redacteaza de consultantul nostru

2. Obtinerea documentelor de inregistrare.

 • Certificatul de inscriere mentiuni

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel: