Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Radiere


Dupa expirarea termenului de opozitie de 30 de zile de la publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a se inregistreaza radierea firmei.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru radiere:

1. Constituirea dosarului de radiere:

 • Cererea de inregistrare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor / Actionarilor/ Membrilor cooperatori/membrilor GIE, GEIE
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cartea de identitate
  • se prezinta de solicitant
 • Situatia financiara de lichidare
  • se prezinta de solicitant
 • Raportul de distribuire a activelor
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare de autorizare a activitatii, in original
  • se prezinta de solicitant

2. Obtinerea documentelor de radiere:

 • certificatul de radiere

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel: