Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ajutorul National Zootehnic 2016: cereri simplificate si 32 de milioane de lei pentru crescatori

sacrificarile-de-bovine-si-productia-de-carne-in-august-2913-640x330Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.

In cadrul actului normativ se noteaza o serie de prevederi cu privire la simplificarea documentatiei care insoteste cererea initiala. Mai mult decat atat, sunt prevazute si sumele alocate pentru acest an.

Prin prezentul proiect, se stabileste valoarea totala maxima a ajutorului de stat mentionat anterior, pentru anul 2016, de 32.000 mii lei, din care 18.500 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, respectiv 13.500 mii lei pentru speciile ovine si caprine, si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016.

Cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completata de catre solicitantii prestatori ai serviciilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), al carei model este prevazut in anexa nr. 4a, se poate depune lunar/trimestrial, conform optiunii mentionate in cererea initiala, la centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 20 de zile lucratoare urmatoare incheierii lunii/trimestrului pentru care se solicita ajutorul de stat, insotite de urmatoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:

  1. a) memoriul tehnic cu activitatile, inclusiv lucrarile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;
  2. b) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile prevazute la art. 7 alin. (2) in luna pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;
  3. c) facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate lucrarile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata;
  4. d) copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata.”

Cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, completata de catre prestatorii serviciilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), al carei model este prevazut in anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform optiunii mentionate in cererea initiala, la centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 20 de zile lucratoare urmatoare incheierii lunii/trimestrului pentru care se solicita ajutorul de stat, insotite de urmatoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:

  1. a) memoriul tehnic cu activitatile, inclusiv lucrarile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;
  2. b) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile prevazute la art. 7 alin. (3) in luna pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;
  3. c) facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate lucrarile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata;
  4. d) documentele justificative de incasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzatoare, in functie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat;
  5. e) copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata.”

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor