Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Angajarea persoanelor de 17 ani cu timp parţial de 4 ore

Persoane 17 aniConform  art.147 din Codul Muncii  care prevede urmatoarele:

Al.(1) Salariaţii care lucrează in condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
Al.(2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariaţi prevazute la alin. (1) se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.

Nu uitaţi insă sa menţionaţi in contract:

  • durata muncii si repartizarea programului de lucru;
  • condiţiile in care se poate modifica programul de lucru;
  • interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlăturării consecinţelor acestora.

In situaţia in care intr-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate aceste elemente contractul se consideră a fi incheiat pentru normă intreagă.

Totodata, in contract treceţi că programul este distribuit inegal, in zilele redate de dvs, cat si sporul de weekend acordat, daca el nu este deja prevazut in CCM.

sursa: legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor