Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Anularea obligatiilor fiscale – dezbatere publica

cota-impozitMinisterul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica Proiectul de lege privind anularea obligatiilor fiscale.

Prin intermediul acestui proiect de lege se urmaresc instituirea urmatoarelor masuri:

1.  Anularea diferentelor de impozite si taxe, precum si a accesoriilor aferente acestora, stabilite ca urmare a reincadrarii/reconsiderarii de catre organul fiscal a unor operatiuni/activitati/tranzactii, aferente perioadelor fiscale de pana la 1 iunie 2015 si neachitate la data intrarii in vigoare a actului normativ.

De asemenea se propune ca, pentru aceeasi perioada, organul fiscal sa nu reconsidere/reincadreze activitatea desfasurata si sa nu se mai emita decizie de impunere.

2.   Anularea diferentelor de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a recalificarii sumelor reprezentand indemnizatie primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care efectueza transport international, precum si a celor platite de catre agentii de munca temporara,  aferente perioadelor fiscale de pana la 1 iunie 2015.

De asemenea, se propune ca pentru aceeasi perioada sa nu se recalifice sumele de aceasta natura iar organul fiscal sa nu mai emita decizie de impunere.

3. Anularea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala, precum si a obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului ca urmare a depasirii plafonului si neinregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

De asemenea, se propune ca pentru aceeasi perioada organul fiscal sa nu mai emita decizie de impunere.

In cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, in primul decont de taxa pe valoarea adaugata depus dupa emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu anuleaza diferentele de taxa pe valoarea adaugata. In acest caz, organul fiscal anuleaza doar obligatiile fiscale accesorii aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata.

4. Anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, datorata de persoanele pentru care baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara, aferenta perioadelor fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014 si neachitata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

De asemenea, se propune ca pentru acceasi perioada organul fiscal sa nu mai emita decizie de impunere.

Atentie! Aceste masuri urmeaza a fi aplicate si pentru anul fiscal 2015.

Se propune aplicarea unui tratament similar persoanelor care nu au avut niciun venit dar au fost obligate la plata CASS pentru o baza minima de impozitare.

Se prevede pastrarea calitatii de asigurat pentru persoanele carora li se anuleaza obligatiile neachitate sau nu li se stabilesc obligatii de plata, dupa caz.

 Masurile de anulare mai sus propuse asigura premisele mentinerii in activitate a unor contribuabili pentru care au fost stabilite obligatii fiscale de natura celor ce fac obiectul prezentei legi in cuantum mare si prin recuperarea carora s-ar putea ajunge intrarea in insolventa/faliment a contribuabililor in cauza cu consecinte sociale si economice negative.

De asemenea sunt evitate multitudinea de litigii care pot fi costisitoare atat pentru contribuabilii contestatori, cat si pentru organele fiscale.

Totodata, masurile propuse sunt de natura a corecta unele inechitati pentru trecut, insa pentru viitor, situatiile ce au generat astfel de inechitati trebuie inlaturate prin clarificarea legislatiei (modificarea si completarea Codului fiscal, Codului muncii, Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, etc.)

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 20 mai 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunea:

2. Direct, contactand  Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor