Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

APIA schimba modul de declarare a suprafetelor pentru cei care beneficiaza de subventii

teren-640x330 (1)Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe site-ul sau un proiect de lege care modifica o serie de prevederi actuale referitoare la subventiile agricole primite de fermieri din partea APIA.

O prima modificare se refera la modul in care agricultorii fac dovada utilizarii terenului. Mai exact, noua varianta a articolului 5 din Ordinul 619/2015 prevede ca fermierii pot face dovada suprafetelor de teren lucrate prin urmatoarele acte:

  1. adeverinta conform inscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completeaza pe baza modelului cadru prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin, si
  2. copie conform cu originalul a contractului de inchiriere/concesiune a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si unitatile administrativ teritoriale, dupa caz;
  3. copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arenda a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS, dupa caz.

Pentru a beneficia de subventii agricole in anul de cerere 2016, fermierii trebuie sa depuna la APIA, in mod obligatoriu, urmatoarele acte:

  1. copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaport/certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pasaport;
  2. dovada detinerii unui cont bancar activ;
  3. procura notariala, in cazul in care fermierul persoana fizica imputerniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata in numele sau sau pentru a-l reprezenta in relatia cu APIA.

De asemenea, o serie de modificari apar si in ceea ce priveste contractele de arendare. Cele care sunt incluse pentru dovada utilizarii terenului vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din noul Cod Civil. Contractele de arendare incheiate inaintea intrarii in vigoare a noului Cod Civil continua sa isi produca efectele pana la data incetarii prin modalitatile stabilite prin contract, se mai arata in noul proiect de lege publicat pe site-ul MADR.

In cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plata, functionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plata verifica corespondenta suprafetelor utilizate inscrise in adeverinta, cu suprafetele declarate in cererea unica de plata. In urma verificarilor, functionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plata notifica, dupa caz, fermierul pentru clarificari suplimentare, in urma carora decide daca sunt necesare masuri corective de reducere a suprafetei declarate.

In situatia in care se constata ca terenul face obiectul cererilor a doi sau mai multi solicitanti, APIA, in termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitantii, care au obligatia sa rezolve litigiul. Daca litigiul nu se rezolva in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii, suprafata de teren supradeclarata nu este eligibila la plata in anul curent de cerere, cu exceptia cazurilor in care litigiul este solutionat in instanta judecatoreasca.

De asemenea, o alta modificare precizeaza ca suprafetele declarate in cererile unice de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizarii terenului pana la data-limita de depunere a cererilor unice de plata sunt neeligibile, potrivit actului normativ aflat in dezbatere publica pe site-ul MADR.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor