Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Asociații firmelor pot primi dividende de mai multe ori pe an

actionariAcţionarii vor putea scoate bani din companie prin dividende de mai multe ori pe an, în urma aprobării de către Camera Deputaţilor a unei legi care oferă posibilitatea firmelor de a plăti dividende şi trimestrial, nu doar o singură dată cum stabileşte legislaţia actuală.

Legea prevede că repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, trimestrial şi după aprobarea situaţiilor financiare anuale, astfel:

  •  în cursul exerciţiului financiar opţional până la 100% din profitul contabil net realizat trimestrial, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza balanţei de verificare. Această repartizare a profitului se efectuează pe baza aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, după caz;
  • după aprobarea situaţiilor financiare anuale cu regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar; dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se returnează în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale.

De asemenea, dividendele se distribuie asociaţilor opţional trimestrial pe baza balanţei de verificare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale.

Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale.

Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 6 luni de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. în caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei a fost votată în Camera Deputaţilor pe 13 iunie.

        Impreuna in lumea afacerilor