Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce documente trebuie sa depuna crescatorii de suine pentru a incasa sprijinul financiar special de la CE

pndr-ferma-de-porci-640x330Crescatorii de suine au posibilitatea in acest an sa incaseze un sprijin financiar special, in valoare de 2.372.804 euro, din partea Comisiei Europene.

Mai exact, suma totala este distribuita crescatorilor de porcine dupa cum urmeaza: echivalentul in lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de crestere si ingrasare si echivalentul in lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproductie, potrivit unui proiect de lege publicat pe site-ul MADR.

Suma aferenta fiecarui producator agricol se calculeaza de catre A.P.I.A. in functie de numarul de porci livrati si clasificati in abatoare autorizate si/sau de efectivul mediu de scroafe si/sau in functie de efectivul de scrofite de reproductie livrate si/sau transferate, in perioada 1 ianuarie-31 august 2015, dupa caz.

Din analiza bazei de date privind clasificarea carcaselor, a rezultat ca in perioada ianuarie – august 2015 s-au livrat pentru abatorizare 2.618.700 porci, la care pierderea medie lunara a variat intre 138,32 lei /cap porc si 69,16 lei/cap porc.

Ajutorul financiar pentru activitatea de crestere si ingrasare se acorda crescatorilor de porcine care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) detin exploatatii autorizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru cresterea si ingrasarea porcinelor, inregistrate in RNE;
  2. b) au livrat direct sau prin terti si au clasificat porci in abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

Ajutorul financiar pentru activitatea de reproductie se acorda crescatorilor de porcine care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) detin exploatatii autorizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru reproductie, inregistrate in RNE;
  2. b) in functie de efectivul mediu de scroafe si/sau de efectivul de scrofite de reproductie livrate si/sau transferate, in perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

Documentele specifice care insotesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar sunt urmatoarele:

  1. a) copii de pe facturile si rapoartele de clasificare, care sa ateste livrarea directa sau prin terti si clasificarea porcilor in abatoare autorizate in perioada 1 ianuarie-31 august 2015;
  2. b) copii de pe facturile de livrare a scrofitelor de reproductie, de pe avizele de insotire a scrofitelor de reproductie de la o ferma la alta a aceluiasi crescator, de pe actul de transfer al scrofitelor de reproductie la categoria scroafe;
  3. c) miscarea lunara si cumulata a efectivelor de porcine, in perioada 1 ianuarie-31 august 2015;
  4. d) fisa urmaririi activitatii la porcine, in perioada 1 ianuarie-31 august 2015;

De asemenea, trebuie mentinut sectorul de reproductie cel putin la nivelul actual, deoarece Romania are o necorelare intre capacitatea de productie, de crestere si ingrasare si cea de reproductie, importand anual circa 1,5 milioane purcei pentru fermele de crestere si ingrasare.

Calculul efectivului mediu de scroafe se realizeaza luand in calcul efectivul de scroafe de la inceputul perioadei inmultit cu 240 zile (perioada de 8 luni luata in calcul), plus total intrari in perioada de 8 luni, inmultit cu ½ din nr. de zile din perioada de 8 luni (120 zile) minus totalul iesirilor din perioada de 8 luni inmultit cu ½ din nr. de zile din perioada de 8 luni (120 zile) obtinandu-se nr. de zile al animalelor furajate pe perioada de 8 luni. Prin impartirea nr. de zile al animalelor furajate pe perioada de 8 luni la 240 zile, se va obtine efectivul mediu de scroafe pe o perioada de 8 luni.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor