Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cine poate beneficia de fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici

ferma-de-familie-640x330 (1)Incepand de anul viitor, fermierii vor avea ocazia sa depuna din nou proiecte cu fonduri europene nerambursabile pentru investitiile in ferme mici, prin intermediul PNDR 2014-2020.

Principiul finantarii nerambursabile, in cazul dezvoltarii fermelor mici, este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Conform Ghidului solicitantului pentru Submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca mai multe conditii obligatorii:

 1. sa fie fermieri care au drept de proprietate si/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 2. sa fie persoane juridice romane;
 3. sa actioneze in nume propriu;
 4. sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 5. sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
 6. sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica;
 7. sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

O alta conditie de eligibilitate este ca solicitantul de fonduri europene sa se incadreze intr‐una din formele de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sau ca societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata.

In categoria SRL‐uri este inclusa si microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant (“societate cu raspundere limitata – debutant” sau “S.R.L. ‐ D.”) in baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia respectarii criteriilor prevazute de legislatia europeana si nationala in vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finantare.

De asemenea, solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere care acceseaza sau a accesat submasura 6.3. Totodata, Ghidul solicitantului precizeaza ca nu este permisa faramitarea exploatatiilor agricole in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

Pentru accesarea de fonduri europene prin submasura 6.3 si exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 1. are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O.
 2. este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 3. este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

Alte mentiuni importante din Ghid precizeaza ca in cadrul unei familii, doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferenta accesarii submasurii 6.3. De asemenea, contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare.

Beneficiarii submasurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” au obligatia:

 1. de a mentine cel putin dimensiunea economica (S.O.) pentru care s‐a acordat sprijinul, pentru perioada de implementare si monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 8 ani (maximum 10 ani pentru exploatatiile pomicole);
 2. de a nu reduce dimensiunea suprafetei exploatatiei din anul 0 si din anul tinta.

Finantarea in cadrul acestei submasuri derulata prin PNDR 2014‐2020 este restrictionata pentru urmatoarele categorii de solicitanti/ beneficiari:

 1. Solicitantii/ beneficiarii, dupa caz, inregistrati in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de AFIR, inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere;
 2. Solicitantii/ beneficiarii, dupa caz, care au contracte de finantare pentru proiecte nerealizate incetate din proprie initiativa, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitantii/ beneficiarii care au contracte de finantare incetate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale din initiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;
 3. Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantarii FEADR, care se afla in situatii litigioase cu AFIR, pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;

Fermierii romani si autoritatile publice au depus in acest an 5.865 de proiecte cu finantare europeana, cu o valoare totala de 639,41 de milioane de euro, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR), potrivit centralizarii realizate de AFIR. Incepand din martie 2016, o noua sesiune de depunere a proiectelor cu fonduri europene va fi fi disponibila.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor