Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Consultanta » Inventarierea anuala

Inventarierea anuala


Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, firmele au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute:

 • la inceputul activitatii,
 • cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor,
 • in cazul fuziunii sau incetarii activitatii,
 • in urmatoarele situatii:
  • la cererea organelor de control;
  • ori de câte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune;
  • daca apare situatia de predare-primire gestiune;
  • reorganizarea gestiunilor;
  • calamitati naturale sau cazuri de forta majora;
  • alte cazuri prevazute de lege.

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991 si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.

In vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii.

In vederea incadrarii in aceste prevederi legale, Camera de Comert si Industrie Bacau prin Biroul Financiar – Contabilitate pune la dispozitia firmelor urmatoarele servicii:

 • Consultanta privind organizarea inventarierii patrimoniului:
  • tarif – 150 lei
 • Consultanta intocmire proceduri scrise privind efectuarea inventarierii:
  • tarif – 150 lei
 • Membri Camerei de Comert si Industrie Bacau beneficiaza de reducere a tarifului cu pana la 25%.

* preturile nu includ TVA

In vederea accesarii serviciului prezentat, va rugam sa ne transmiteti formularul FC 05.

Pentru organizarea in bune conditii a activitatii, Biroul Financiar Contabilitate va pune la dispozitie si servicii de consultanta privind:

Daca informatiile si serviciile de care aveti nevoie nu se regasesc in oferta noastra, va rugam sa ne comunicati propunerile si observatiile dumneavoastra pentru a ne ajuta sa ne imbunatatim portofoliul de servicii, adaptandu-l permanent la solicitarile si nevoile mediului de afaceri.

Contact

Mai multe informatii puteti afla comunicand prin email: ccibc@ccibc.ro, mobil: 0744.708.317 sau tel: 0234.570.010.

Contact

Pentru a deveni membru al Camerei de Comert si Industrie Bacau va sta la dispozitieBiroul Relatii cu Membri tel: 0234.570.010, email: ccibc@ccibc.ro sau secretarii Comisiilor de lucru

        Impreuna in lumea afacerilor