Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum pot accesa crescatorii de porci sprijinul pentru bunastarea animalelor

sacrificari-de-porci-640x330Platile in favoarea bunastarii animalelor, dedicate crescatorilor de pasari sau de suine, au ca obiectiv general imbunatatirea mediului si a spatiului rural prin sustinerea unor standarde superioare de bunastare a efectivelor.

Mai mult decat atat, masura 215, din cadrul PNDR, are ca obiectiv specific asigurarea unor standarde superioare de bunastare a animalelor in cadrul fermelor zootehnice, prin acoperirea costurilor suplimentare si pierderii de venituri pentru imbunatatirea conditiilor de mediu si a bunastarii animalelor, datorate angajamentelor asumate pe baze voluntare in favoarea bunastarii si protectiei prin aplicarea unor masuri, altele decat masurile tehnologice obligatorii, pentru depasirea standardelor minime obligatorii.

Solicitantii Masurii 215 depun o singura cerere de ajutor pentru toate explotatiile cu cod ANSVSA detinute, la centrul judetean A.P.I.A. pe a carui raza teritoriala se afla sediul social al solicitantului. In cazul in care solicitantul are sediul social situat pe raza teritoriala a unui judet, dar desfasoara activitatea pe raza teritoriala altui/altor judet/e (detine exploatatia cu cod ANSVSA pe raza teritoriala a altui judet) poate depune cererea de ajutor/plata pe raza teritoriala a judetului unde are capacitatea de productie cea mai mare, se arata intr-un raspuns APIA, oferit la solicitarea StiriAgricole.ro.

Pentru anul I, Cererea de ajutor reprezinta si cererea anuala de plata. Incepand cu anul al II-lea an de angajament pana la finalizarea angajamentului asumat pentru 5 ani, beneficiarii depun cereri de plata.

De asemenea solicitantul trebuie sa respecte cerintele legale in materie de gestionare impreuna cu bunele conditii agricole si de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 352/2015 pe terenurile agricole apartinand exploatatei cu cod ANSVSA, precum si activitatilor agricole desfasurate la nivelul exploatatiei cu cod ANSVSA si pe toata durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, dupa caz.

Exploatatii comerciale din sectorul de crestere a porcinelor autorizate sanitar veterinar si exploatatii comerciale de tip A specifice sectorului de crestere a porcinelor, care isi asuma voluntar angajamente in favoarea bunastarii animalelor, in conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

Platile pentru bunastare animalelor pachet a) – porcine pot fi acordate daca solicitantul indeplineste urmatoarele criterii generale de eligibilitate, precum si unele specifice. Cele generale sunt:

 1. este inregistrat in Registrul National al Exploatatiilor al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si detine un cod de exploatatie;
 2. detine autorizatii sanitare veterinare pentru toate exploatatiile comerciale cu cod ANSVSA sau, in cazul exploatatiilor comerciale de tip A specifice sectorului de crestere a porcilor, este inregistrat sanitar-veterinar;
 3. se angajeaza sa mentina conditiile de bunastare si sa respecte cerintele specifice subpachetelor pentru care aplica pe o perioada de minim 5 ani, de la data depunerii cererii de ajutor.

Criteriile specifice de eligibilitate sunt diferite pentru fiecare subpachet in parte:

Subpachetul 1 a) – cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil fiecarui animal

Masura impune scaderea densitatii la porcii grasi, scrofite si scroafe prin reducerea unui numar suficient de animale din boxe astfel incat spatiul disponibil fiecarui animal ramas sa creasca cu cel putin 10%, fata de densitatea rezultata din aplicarea normelor minime obligatorii. In cazul in care, reducerea cu 10% a numarului de animale in vederea asigurarii nivelului minim de spatiu alocat fiecarui animal conduce la o crestere a spatiului/animal mai mare decat 10%, alocarea de spatiu mai mare va fi prevalenta.

Subpachetul 2 a) – asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminarii de 50 lucsi.

Sprijinul se acorda numai pentru exploatatiile comerciale autorizate si exploatatiile comerciale de tip A de crestere a porcinelor in care iluminatul se face exclusiv artificial.

Prin spatii de crestere dotate cu sisteme de iluminare naturala se intelege ca raportul dintre suprafata vitrata si suprafata pardoselii este mai mare de 1/50.

Sprijinul poate fi acordat pentru subpachetul 2 numai exploatatiilor de crestere a porcinelor care nu sunt dotate cu ferestre sau celor cu ferestre unde raportul dintre suprafata vitrata si suprafata totala a pardoselii este de cel mult 1/50.

Exploatatiile comerciale de crestere a porcinelor dotate cu sisteme de iluminat natural exclusiv nu sunt eligibile pentru acest subpachet.

Subpachetul 3 a) – imbunatatirea conditiilor de bunastare a suinelor pe durata transportului

Este eligibil numai transportul animalelor in afara exploatatiei (depopulare) SAU transportul animalelor provenite din alte exploatatii decat cea pentru care se solicita plata (populare).

Transportul animalelor in cadrul exploatatiei pentru care se solicita plata nu este eligibil, exploatatiile care detin abatoare situate in aceeasi locatie cu spatiile de crestere a porcilor nefiind eligibile pentru acest subpachet.

Pentru porcii grasi si scrofite prima compensatorie se acorda pentru maxim 2,3 cicluri/an avandu-se in vedere operatiunile de transport aferente popularii sau depopularii pentru fiecare ciclu.

Pentru categoria scroafe prima compensatorie se acorda numai operatiunilor de transport in conditii superioare de bunastare aferente anului de angajament, avandu-se in vedere faptul ca procentul maxim anual de inlocuire in fermele de crestere a scroafelor nu poate depasi 30% din capacitatea maxima a fermei.

Subpachetul 4 a) – corectarea nivelului nitritilor si nitratilor din apa

Nu sunt eligibile exploatatiile comerciale autorizate si exploatatiile comerciale de tip A de crestere a porcinelor care utilizeaza apa din reteaua publica de apa potabila in fluxurile tehnologice de crestere.

Subpachetul 5 a)- reducerea noxelor cu 30% fata de nivelul minim obligatoriu prin mentinerea in limite optime a parametrilor de microclimat

Factorii (temperatura, umiditate relativa si viteza curentilor de aer) trebuie asigurati in permanenta in limite optime prin aparatura adecvata si monitorizati permanent cu ajutorul senzorilor specifici sau a aparaturii de control.

Subpachetul 6 a) – imbunatatirea conditiilor zonei de odihna

Utilizarea, ca practica superioara privind bunastarea porcilor, de materiale higroscopice a caror aplicare garanteaza mentinerea uscata in permanenta a zonei de odihna. Suprafata de odihna reprezinta:

 1. – Pentru porci grasi minim 1/3 din spatiul disponibil/util al compartimentului /boxei din care se elimina suprafata aferenta spatiului de hranire
 2. – Pentru scroafe si scrofite minim 1/2 din spatiul disponibil/util al compartimentului/boxei din care se elimina suprafata aferenta spatiului de hranire

Cererile de ajutor/plata pentru Masura 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor –pachetul a) porcine se depun insotite de :

 1. Copie CUI / CIF, dupa caz;
 2. Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/ reprezentantului legal / imputernicitului;
 3. Copia autorizatiei/autorizatii sanitar-veterinara/e/inregistrare/ inregistrari sanitar-veterinara/e pentru exploatatiile comerciale tip A, dupa caz, pentru fiecare exploatatie detinuta inscrisa in cererea de ajutor / plata;
 4. Copia schitei grajdului pentru fiecare explotatie cu cod ANSVSA (din care sa reiasa adresa si suprafata spatiilor de cazare/ spatiul maxim de cazare pe compartiment/boxe;
 5. Copia schitei grajdului pentru fiecare explotatie cu cod ANSVSA (din care sa reiasa adresa si suprafata spatiilor de cazare/ spatiul maxim de cazare pe compartiment/boxe; Programul de iluminat: vara/iarna (functie de data schimbarii orei);
 6. Graficul de livrare estimat anual;
 7. Graficul de populare estimat anual;
 8. Document coordonate bancare;
 9. Imputernicire si copii dupa actele de identificare ale imputernicitului, daca este cazul.
 10. Copia declaratiei pe suprafata, daca este cazul.

Cuantumul platilor

Cererea de ajutor/plata pentru masura 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor– pachet a)- porcine se depune in perioada:

 1. 16 iulie – 16 august an curent, aferenta activitatii din perioada 16 iulie an curent – 15 iulie anul urmator – Sesiunea 1;
 2. 14 ianuarie – 15 februarie an curent, aferenta activitatii desfasurate in perioada 18 februarie an curent – 17 februarie anul urmator – Sesiunea 2;
 3. 20 mai – 30 iunie an curent , aferenta activitatii desfasurate in perioada 1 iulie an curent – 30 iunie anul urmator – Sesiunea 3.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor