Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Depunere formular 220 Declaratie privind venitul estimat/norma de venit in luna ianuarie 2016

45050_24_calculator_shutterstock_47_f24cfa5940Prin Ordinul presedintelui ANAF 3622/2015, publicat in Monitorul Oficial 943/21.12.2015, au fost aprobate modelul si continutul formularului 220 Declaratie privind venitul estimat/norma de venit care se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016.

In luna ianuarie 2016 formularul 220 se depune in urmatoarele situatii:

1) In cazul persoanelor fizice care au in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere, la sfarsitul anului 2015:

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie.

La stabilirea numarului de contracte se iau in calcul contractele de inchiriere sau subinchiriere aflate in derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole. In aplicarea acestei reglementari se emite ordin al presedintelui ANAF.

In cazul in care veniturile au fost calificate ca venituri, din activitati independente, contribuabilii declara in 30 de zile de la inceputul anului fiscal, la organul fiscal competent, veniturile si cheltuielile estimate, pe baza formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”.

2) In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv:

DEFINITIE: Inchirierea in scop turistic, de catre proprietari, a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice, reprezinta oferirea posibilitatii de sedere pentru o perioada de minimum 24 de ore si maximum 30 de zile, intr-un an calendaristic, oricarei persoane care calatoreste in scop turistic in afara mediului sau obisnuit de viata.

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

Acesti contribuabili au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, formularul 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” pentru anul in curs. (art. 85 alin. (4) din Legea 227/2015).

Contribuabilii au obligatia sa completeze fisa capacitatii de cazare cu informatiile necesare, in vederea stabilirii de catre organul fiscal competent a impozitului anual datorat. Fisa capacitatii de cazare reprezinta formular tipizat, este reglementat prin Ordinul presedintelui ANAF 3622/2015 si constituie anexa la formularul 220.

NOTA:

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. (art. 86 alin. (2) din Legea 227/2015)

3) In cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, iar incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna Formularul 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal. (art. 69 alin. (9) din Legea 227/2015)

4) In cazul contribuabililor care:

-opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real

-renunta la optiunea de determinare a venitului net in sistem real >> Au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din   contabilitate, contribuabilii care obtin venituri din:

-activitati independente, impusi in anul 2015 pe baza de norme de venit

-drepturi de proprietate intelectuala, impusi in anul 2015 pe baza cotei  forfetare de  cheltuieli

-cedarea folosintei bunurilor, impusi in anul 2015 pe baza cotei forfetare de cheltuieli

– inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.

Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real.

In acest caz, declaratia privind venitul estimat/norma de venit se depune la organul fiscal competent:

– pana la data de 31 IANUARIE inclusiv a anului fiscal, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent,

– in termen de 30 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal.

Pentru veniturile din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala si cedarea folosintei bunurilor, optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitate este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior.

Revenirea la sistemul anterior se exercita tot prin completarea corespunzatiare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

Pentru veniturile din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal (art. 71 art. 84, art. 86 din Legea 227/2015)

5) In cazul contribuabililor care in anul 2015 au realizat venituri din activitati independente cu regim de retinere la sursa a impozitului, altele decat veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, iar incepand cu anul fiscal 2016, prin efectul legii, pentru aceste venituri se schimba regimul fiscal, exista obligatia depunerii formularului 220 pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Sursa:www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor