Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Două apeluri de 147 milioane euro pentru energie verde, lansate prin POIM 2014-2020!

admin-ajaxSTIRE MIHAELAProgramul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.
MDRAPFE a lansat, până în prezent, ghiduri pentru proiecte în valoare de 5,9 miliarde euro pentru transport, 3,5 miliarde euro pentru mediu și 569 milioane euro pentru energie.

În perioada 17 iulie 2017 – 31 decembrie 2018, producătorii de energie electrică și termică pot depune cereri de finanțare pentru investiții în  producerea energiei electrice şi/sau termice din biomasă/ biogaz şi energiei geotermale (RES), precum și investiţii în cogenerare de înaltă eficienţă.

Mai exact, astăzi au fost lansate, în cadrul POIM, apelurile pentru:

  • Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție.
  • Obiectivul specific 6.4– Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă.

Bugetul total al celor două apeluri cu depunere continuă este de 147,38 milioane euro, din care producția de energie din RES are o alocare de 83,85 milioane euro, iar pentru cogenerare de înaltă eficiență sunt alocați aproximativ 63,53 milioane euro. 

Pot depune proiecte următorii solicitanți:

  • Societăţile care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării;
  • Unităţile administrativ teritoriale (UAT)/ Subdiviziunile administrativ-teritoriale/ Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu;
  • Societăţile din industrie sau reprezentantul parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

        Impreuna in lumea afacerilor