Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Egal » Proiect

Proiect

EGALitate de șanse pe piața muncii – EGAL


 

 • Denumire

EGALitate de șanse pe piața muncii – EGAL / ID 127008

 • Finantare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN / INVESTEŞTE ÎN OAMENI
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6    „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniu major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: “EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL”
Contract: Nr. POSDRU/144/6.3./S/127008
 • Parteneri

CCI Bacău Solicitant
Fundația Antreprenoriat Social Vâlcea P1
Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea P2
CCI Harghita P3
Indice Consulting and Management SRL București P4

 

 • Acoperire geografică

Multiregională:

 • Regiunea NE,
 • Regiunea Centru
 • Regiunea Sud-Vest Oltenia

 

Judete: Bacău, Neamt, Harghita, Mureș, Olt, Dolj și Vâlcea

 • Durata proiectului

18 luni începând din 06 mai 2014 până la 06 noiembrie 2015

 • Buget proiect

Valoare totală eligibilă: 9.936.222,40 lei
Contribuția beneficiarului 198.724,45 lei
 • Obiectiv general

Cresterea oportunităţilor de angajare pentru 738 de femei, prin asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale.

 • Obiective specifice

O1 Creşterea conştientizării asupra problematicii incluziuni sociale si economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social prin sensibilizarea la nivel national a opiniei publice asupra fenomenului
O2 Cresterea si dezvoltarea abilitatilor si calificarilor pentru 451 de femei
O3 Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si oferirea de asistenta pt 287 de femei în vederea dezvoltarii de activitati independente sau iniţierii unei afaceri
O4 Consolidarea egalitatii de sanse pe piata muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor
 • Rezultatele proiectului
R1 Acreditarea / autorizarea a 18 programe de formare profesională
R2 Organizarea a 18 cursuri de calificare / recalificare
R3 Instruirea în vederea accesului pe piața muncii a unui număr de 451 de femei
R4 Organizarea a 15 cursuri de antreprenoriat
R5 Instruirea a 287 de femei în cadrul cursurilor de antreprenoriat
R6 Asistență în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial pentru 287 de femei
R7 Realizare unei platforme de comunicare electronice
R8 Întocmirea a 6 ghiduri de bună practică
R9 Realizarea de materiale promoționale
 • Grup țintă vizat
 • femei din mediul rural si urban, cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani,
  care din punct de vedere socio-economic sunt inactive, somere si/sau in cautarea unui loc de munca.

 • Activități principale
 • elaborarea unui studiu comparativ despre problematica incluziunii sociale și economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social
 • campanii pentru promovarea incluziunii sociale și economice
 • organizarea de cursuri de calificare / recalificare cu o perioada de 3 luni
 • alimentaţie publică
 • estetică
 • îngrijitor bătrâni/copii
 • antreprenoriat
 • încurajarea grupului ţintă în vederea dezvoltării de activităţi independente sau afaceri proprii și oferirea de asistenţă în iniţierea de afaceri
 • IMPORTANT
 • pentru perioada participării la cursuri femeile din grupul țintă vizat beneficiază de subvenții în valoare de peste 900 de lei lunar, proporțional cu numărul de ore de curs la care participă
 • Contact
 • Camera de Comerţ și Industrie Bacău
Mihai TULBURE Manager proiect ccibc@ccibc.ro

Contact

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la tel: 0234.570.010, fax: 0234.571.070, email:, Mihai TULBURE, Manager proiect, mobil: 0744.708.317.

        Impreuna in lumea afacerilor