Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Fonduri europene pentru IT - amanare termen depunere

calculator-it

În cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC 2.2.1 – 2014-2020) sunt finanțate proiecte ce au ca scop  dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor.

Activitățile și cheltuielile eligibile sunt:

  • investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării produsului/serviciului/aplicației TIC;
  • cercetarea industrială sau dezvoltare experimentală;
  • inovare destinate IMM-urilor;
  • inovare de proces sau organizațională.

Valoarea maximă a grantului este de aprox. 911 000 eur, iar intensitatea finanțării este între 20% și 70% din cheltuielile eligibile (în funcție de tipul de întreprindere și localizarea geografică).

Apelul este deschis și se va închide la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de februarie 2016.

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă prelungirea perioadei de înregistrare a  propunerilor de proiecte pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” până la data de 29 februarie 2016, ora 16:30.

Sursa: FINACON Romania 

        Impreuna in lumea afacerilor