Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Formarea profesională a angajaților prin proiectul „CAD – Creșterea abilităților digitale”

CADCamera de Comerț și Industrie Bacău, în parteneriat cu Ioanida Turism S.R.L., CSA Travel S.R.L. și Ymac Saby Company S.R.L., anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „CAD – Creșterea abilităților digitale – ID 142947”, proiect cu nr. POCU/860/3/12/142947, înscris în cadrul axei prioritare nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Proiectul se derulează pe o perioada de 16 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord-Est, respectiv 16 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Proiectul este cofinantat din FSE prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Prin obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii asumați, proiectul iși aduce o contribuiție semnificativă și concretă la sprijinirea a minim 32 întreprinderi din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate care-și desfașoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională, evaluarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale și obținerea permisiului ECDL pentru 310 de angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor întreprinderi pentru elaborarea și introducerea unor programe de învătare la locul de muncă.

Principalele rezultate ale implementarii proiectului sunt următoarele:

• Întreprinderi sprijinite – 32 firme;
• Angajați care beneficiază de programe de formare – 310 persoane;
• Întreprinderi care introduc programe de învațare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care IMM-uri – 5 firme.

Valoarea totală a proiectului este de 4.255.058,69 lei, din care 3.501.703,59 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE, 617.947,64 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 135.407,46 lei cofinanțare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Camera de Comerț și Industrie Bacău, str. Libertății, nr. 1, Bacău
Persoana de contact: Mihai Florin CHETREANU, email: ccibc@ccibc.ro.

        Impreuna in lumea afacerilor