Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ghid complet. Incheierea contractului de munca in 2015. Legislatie actualizata

contract (1)Care sunt informatiile de care sa tinem cont la incheierea contractului individual de munca? De la ce varsta poate o persoana sa fie angajata cu CIM (contract individual de munca)? In ce conditii este interzisa incheierea unui contract individual de munca? Ce clauze are voie angajatorul sa insereze in cadrul contractului individual de munca?

Sa incepem cu inceputul, de la art. 10 din Codul Muncii, unde se prevede faptul ca orice CIM reprezinta contractul care leaga salariatul de angajator. In concret, salariatul se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Dupa cum era de asteptat, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata?
Aici discutiile pot continua zile intregi. Si asta este total natural pentru ca foarte multi angajatori considera extrem de avantajos sa incheie contracte de munca pe perioada determinata. Insa, in Codul Muncii, legea spune ca normal este sa incheiem CIM-uri pe durata nedeterminata, ca regula generala.

Da, de la aceasta regula exista si exceptii, cand contractul individual de munca se incheie si pe durata determinata, insa in anumite conditii, asa cum se precizeaza la art. 83 din Codul Muncii:

Art. 83. Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;

b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;

c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;

e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;

f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) in alte cazuri prevazute expres de legi special


De la ce varsta poti deveni angajat pe contract individual de munca?


Asa cum precizeaza Codul Muncii la art. 13, fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.

Conform aceluiasi articol, persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

NU ai voie sa incadrezi in munca persoane sub varsta de 15 ani.
NU ai voie sa incadrezi in munca persoane puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa.
NU ai voie sa incadrezi in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase persoane cu varsta sub 18 ani.
NU ai voie sa incadrezi in munca persoane care sa presteze munca sau activitati ilicite sau imorale.

Ai voie sa inchei un contract individual de munca in limba englezadaca patronul intelege mai bine aceasta limba decat romana? Sa presupunem ca este britanic – NU. Contractul individual de munca se incheie in limba romana.


Ce obligatii ai la incheierea contractului individual de munca?

  1. CIM-ul se incheie in romana, in forma scrisa.
  2. Inainte de inceperea activitatii, CIM se va inregistra in registrul general de evidenta a salariatilor. Acesta se transmite catre inspectoratul teritorial de munca.
  3. Inainte ca angajatul tau sa inceapa activitatea, va primi de la tine un exemplar din contractul individual de munca. Nu ai voie sa ii oferi contractul cu intarziere.
  4. Inainte sa inchei orice contract individual de munca, esti obligat sa iti informezi angajatul cu privire la clauzele esentiale pe care le vei inscrie in contract. Aceasta obligatie de informare se considera achitata in momentul in care CIM-ul a fost semnat de catre angajat.


Minimul de elemente din CIM asupra carora trebuie sa iti informezi angajatul: 

Clauze esentiale in CIM:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.

Evident, elementele din informare trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca.

Ce se intampla daca vreau sa modific aceste elemente mentionate mai sus?

Daca doresti sa modifici unul sau mai multe dintre aceste elemente, pe parcursul executarii contractului individual de munca, va trebui sa inchei un act aditional la contract, in 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

DA, asa cum era si normal, nu trebuie sa realizezi act aditional pentru o modificare care este prevazuta in mod expres de lege.

Tertii pot lua parte la incheierea contractului individual de munca?
La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7):

(7) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.

Ce se intampla daca persoana pe care doresti sa o angajezi isi va desfasura activitatea in strainatate?

Art. 18. (1) In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util, inainte de plecare, informatiile prevazute la art. 17 alin. (3), precum si informatii referitoare la:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca.
(3) Dispozitiile alin. (1) se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca in strainatate.

Ce se intampla daca angajatorul nu se achita de obligatia de informare a viitorului angajat?

Conform art. 19 din Codul Muncii, daca angajatorul nu isi executa obligatia de informare prevazuta la art. 17 si 18, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.

Ce alte clauze, in afara de cele esentiale, prevazute la art. 17, se mai pot cuprinde intr-un contract individual de munca:

Clauze specifice.
Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.


Angajatii tai au nevoie de certificat medical ca sa fie primiti la munca? Par sanatosi
Art. 27 din Codul Muncii ne atentioneaza asupra faptului ca o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.

Ce se intampla daca nu au certificat medical la angajare?
Atunci contractul individual de munca este lovit de nulitate!


Vrei sa stii daca viitoarea ta salariata este insarcinata?
Evident, nu ai voie sa soliciti teste de graviditate la angajare. Nu cred ca mai sunt angajatori care sa nu stie acest lucru sau care sa neglijeze ca simpla intrebare Sunteti insarcinata? este considerata ilegala la angajare.

Vrei sa stii ce fel de om aduci in echipa si te-ai gandit sa ii verifici activitatea la fostele companii unde a lucrat? Superb si corect! Dar care sunt conditiile pentru a face acest lucru?
NU ai voie sa ceri informatii de la fostii angajatori daca nu l-ai informat IN PREALABIL ca doresti acest lucru, pe viitorul tau potential angajat.
Cum era de asteptat, ai voie sa ceri informatii despre viitorul tau angajat doar referitor la activitatile indeplinite.

Spre exemplu, nu poti sa ceri informatii despre numarul de copii, daca este vegetarian si cat de mult tine la salariul lui. 


Ce trebuie sa stii despre perioada de proba a salariatului?
La incheierea contractului individual de munca, poti stabili o perioada de proba de maxim 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

Exceptie fac persoanele cu handicap, in cazul carora, verificarea aptitudinilor profesionale se realizeaza doar prin proba de maxim 30 de zile calendaristice.

Nu uitam faptul ca in perioada de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

Nu sunt pe deplin convins de salariatul aflat in perioada de proba. As dori sa prelungesc perioada de proba cu inca una 
Nu, nu se poate. Pe durata executarii unui CIM, nu poti avea decat o perioada de proba. Una singura. Exceptie fac situatiile in care oferi angajatului in cauza o noua functie, daca debuteaza intr-o noua profesie sau daca va presta activitatea intr-un nou loc de munca conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

Atentie la faptul ca perioada de proba constituie vechime in munca.

Regula generala privind incheierea unui contract individual de munca cu un cetatean strain sau apatrid


Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, eliberata/eliberat potrivit legii.


As dori sa angajez o persoana cu dubla cetatenie (una romana). Persoana in cauza nu are buletin de Romania. Are doar pasaport. Cum procedam?

Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate care locuiesc temporar in Romania li se elibereaza carte de identitate temporara. Astfel, conform art. 20 alin. (1) lit. c) din OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cartea de identitate provizorie se elibereaza si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania, confirma specialistii PortalCodulMuncii.ro.

Asadar, persoana in cauza trebuie sa solicite serviciului comunitar de evidenta a populatiei eliberarea cartii de identitate provizorie urmand ca, in baza acesteia, sa efectuati inregistrarile in registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal). In rest, procedura incheierii CIM este aceeasi ca in cazul oricarui alt salariat care are cetatenie romana, noteaza expertii.

Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor