Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ghid specific consolidat pentru prioritatea 2.1A-microintreprinderi in consultare publica

086218b2ac4369b7cefd2acbee0be8b1_XLAutoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat o varianta consolidata a “Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi” din POR 2014-2020, in vederea unei noi consultari publice.

Acest apel de proiecte este organizat in cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microîntreprinderi.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Regiunile in cadrul carora se pot solicita finantari in cadrul axei prioritare 2 sunt: regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este de 01 Martie 2016.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite :

  • On-line, la sectiunea:
  • Direct, la numarul 0234.570.010

        Impreuna in lumea afacerilor