Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Activitate firma


Activitate firma


Activitatea firmei se desfasoara sub controlul permanent al Adunarii Generale a Asociatilor / Actionarilor (AGA), hotararile acesteia fiind duse la indeplinire de administratori.

Adunarea Generala a Asociatilor / Actionarilor si administratorii au atributii si obligatii stabilite prin Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si Codul civil – dispozitiile referitoare la mandat.

Administratorii au si alte obligatii stabilite prin Codul muncii, Codul fiscal, Legea contabilitatii nr. 82/1991 si alte acte normative care reglementeaza activitatea firmelor.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie urmatoarele servicii pentru activitatea firmei:

 • consultanta privind functionarea, controlul, administrarea si reprezentarea firmei:
  • convocarea AGA;
  • obligatiile administratorilor;
  • obligatiile asociatilor / actionarilor;
  • obligatiile cenzorilor;
  • reprezentarea firmei – mandate;
 • redactare convocare AGA si realizarea publicitatii legale;
 • redactare procese verbale ale AGA;
 • redactare referate / rapoarte necesare elaborarii hotararilor AGA;
 • redactare expuneri de motive necesare elaborarii hotararilor AGA;
 • redactare hotarari AGA;
 • redactare contract de administrare;
 • redactare contract de mandat;
 • indrumare si informare juridica.

  Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:         0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Birou Onesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Birou Moinesti

Tel:         0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor