Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Grupuri de Interes Economic – Grupuri Europene de Interes Economic

Grupuri de Interes Economic
Grupuri Europene de Interes Economic


Grupul de interes economic – GIE reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita ca persoana juridica cu scop patrimonial, pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.

Grupul european de interes economic – GEIE poate fi constituit din societati comerciale si din alte entitati juridice, de drept public sau privat, constituite in conformitate cu legislatia unui stat membru si care isi au sediul in Uniunea Europeana. De asemenea, un astfel de grup poate fi constituit din persoane fizice care exercita activitati industriale, comerciale, mestesugaresti sau agricole, profesiuni liberale sau alte servicii in UE.
GEIE trebuie sa cuprinda cel putin doi membri din state membre diferite.

Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.

Activitati preliminare
Inainte de constituirea dosarului de infiintare este necesara stabilirea urmatoarelor:

 • Denumirea grupului;
 • Obiectul de activitate cu precizarea obiectului principal;
 • Sediul social si sediile secundare, daca este cazul;
 • Capitalul social;
 • Modul in care se realizeaza controlul grupului;
 • Administratorii, cu precizarea limitelor de competenta si reprezentare.

Sfatul nostru:

pentru stabilirea limitelor de competenta si reprezentare a administratorilor verificati prevederile Legii 161/2003, Codul Civil, Codul Penal, Legea 82/2007 privind infractiunile din domeniul economic.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie urmatoarele servicii pentru infiintarea si inregistrarea GIE si GEIE:

1. Consultanta pentru initiere afaceri:

 • Legislatie,
 • Stabilire forma juridica,
 • Obiect de activitate,
 • Sediul social,
 • Autorizare,
 • Informatii statistice in functie de domeniul de activitate
 • Informatii despre institutiile publice care au atributii in domeniul de activitate al firmei

2. Constituirea documentelor de inregistrare:

 • Cererea de inregistrare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii grupului

  se obtine de consultantul nostru

 • Actul constitutiv

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cartile de identitate, pentru membrii persoane fizice

  se prezinta de solicitant

 • Actele de inregistrare ale fondatorilor persoane juridice, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Hotararile organelor statutare ale fondatorilor persoane juridice romane sau straine, privind participarea la constituirea grupului, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica romana sau straina

  se prezinta de solicitant

 • Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului social / punctelor de lucru

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada depunerii capitalului social

  se obtine de consultantul nostru

 • Specimenul de semnatura al administratorilor

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada din care sa rezulte ca cel putin unul dintre membrii GEIE provine din alt stat membru al UE.

  se prezinta de solicitant

 • Certificatul emis de cenzor care atesta depunerea garantiei de catre administratori

  se prezinta de solicitant

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se redacteaza de consultantul nostru

3. Obtinerea documentelor de inregistrare

 • Rezolutia de inregistrare;
 • Certificatul de inregistrare;
 • Certificatul constatator pentru autorizarea activitatii.

4. Obtinerea inregistrarii fiscale.

5. Autorizarea activitatii:

Dupa eliberarea certificatului de inregistrare sau inainte de inceperea unei activitati a carei autorizare este necesara, grupul trebuie sa obtina autorizatiile, avizele sau licentele de functionare.

Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, grupul isi poate incepe activitatea.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Birou Onesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Birou Moinesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor