Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte – Grupuri de Interes Economic – Grupuri Europene de Interes Economic

Grupuri de Interes Economic
Grupuri Europene de Interes Economic


Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE), O.U.G. nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana impun inregistrarea:

  • oricarei modificari a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare in componenta grupului;
  • hotararii judecatoresti prin care se declara nulitatea grupului;
  • hotararii de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora,mentiunea daca administratorii pot actiona individual sau impreuna, precum si incetarea atributiilor acestora;
  • clauzei prin care noii membri sunt exonerati de la plata datoriilor grupului, nascute anterior admiterii lor in grup.

Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii depun in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv in forma autentica, actualizat cu toate modificarile.

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii si consultanta pentru:

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Birou Onesti

Tel:       0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Birou Moinesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor