Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Modificare acte – Societati Comerciale / Societati Europene » Divizarea – SC, SE » Divizarea – SC, SE – O societate transfera mai multor societati existente sau nou-constituite totalitatea patrimoniului sau

Divizarea


O societate transfera mai multor societati existente sau nou-constituite totalitatea patrimoniului sau

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie servicii pentru divizare:

ETAPA I

1. Constituirea dosarului 1 de divizare:

 • Cererea de depunere si mentionare acte
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor / Actionarilor
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Proiectul de divizare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cartea de identitate
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Declaratiile fiecareia din societatile care inceteaza
  a exista, despre modul cum au hotarat sa stinga pasivul lor
  • se redacteaza de consultantul nostru

ETAPA a-II-a

1. Constituirea dosarului 2 de divizare:

 • Cererea de depunere si mentionare acte
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Cererea adresata Presedintelui Sectiei Comerciale a Tribunalului
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Hotararile adunarilor generale aleasociatilor / actionarilor
  fiecareia din societatile participante privind aprobarea divizarii
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Proiectul de divizare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Dovada publicarii proiectului de divizare
  • se obtine de consultantul nostru
 • Actele constitutive ale societatilor rezultate prin divizare, in cazul
  societatilor comerciale nou constituite sau, daca este cazul, actul modificator
  si actul constitutiv actualizat al societatilor beneficiare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Situatia financiara de diviziune
  • se prezinta de solicitant
 • Cartea de identitate
  • se prezinta de solicitant
 • Dovada privind sediul social / secundar al societatilor rezultate din divizare
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori,
  din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
  • se redacteaza de consultantul nostru
 • Specimenul de semnatura al administratorilor
  • se prezinta de solicitant
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute
  de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.
  • se prezinta de solicitant

2. Obtinerea documentelor de inregistrare:

 • Certificatul de inscriere mentiuni
 • Certificatul de inregistrare.
 • Certificatul de radiere.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010, int.

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0744.164.183

Adriana BADESCU

Birou Onesti

Tel:       0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Mobil:    0722.213.570

Cezar OLTEANU

Birou Moinesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Mobil:     0722.213.570

Cezar OLTEANU

        Impreuna in lumea afacerilor