Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Persoane Fizice Autorizate – Persoane Fizice Autorizate – Intreprinderi Familiale

Persoane Fizice Autorizate
Intreprinderi Individuale
Intreprinderi Familiale


Orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

 • Persoana Fizica Autorizata – PFA

se infiinteaza de o singura persoana care desfasoara activitati economice in mod independent cu posibilitatea de a angaja terte persoane cu contract de munca.

 • Intreprinderea Individuala – II

se infiinteaza de o singura persoana care desfasoara activitati economice in mod independent, cu posibilitatea de a angaja terte persoane cu contract de munca.

 • Intreprinderea Familiala – IF

se infiinteaza de doua sau mai multe persoane, membri ai unei familii. Intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

Activitati preliminare

Inainte de constituirea dosarului de infiintare este necesara stabilirea urmatoarelor:

 • Obiectul de activitate cu precizarea obiectului principal
 • Sediul social si a sediilor secundare, daca este cazul
 • Documentele care sa ateste pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie urmatoarele servicii pentru infiintarea si inregistrarea PFA, II si IF:

1. Consultanta pentru initiere afaceri:

 • Legislatie,
 • Stabilire forma juridica,
 • Obiect de activitate,
 • Sediul social,
 • Autorizare,
 • Informatii statistice in functie de domeniul de activitate
 • Informatii despre institutiile publice care au atributii in domeniul de activitate al firmei

2. Constituirea dosarului de inregistrare:

 • Cererea de inregistrare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei

  se obtine de consultantul nostru

 • Cartea de identitate

  se prezinta de solicitant

 • Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului social / punctelor de lucru

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Documente care atesta pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala

  se prezinta de solicitant

 • Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau al reprezentantului intreprinderii familiale

  se prezinta de solicitant

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul de constituire incheiat de membrii familiei, numai in cazul IF

  se redacteaza de consultantul nostru

3. Obtinerea documentelor de inregistrare

 • Rezolutia de inregistrare;
 • Certificatul de inregistrare;
 • Certificatul constatator pentru autorizarea activitatii.

4. Obtinerea inregistrarii fiscale.

5. Realizarea stampilei.

6. Realizarea documentelor fiscale personalizate (chitantier, facturier)

7. Autorizarea activitatii:

Dupa eliberarea certificatului de inregistrare sau inainte de inceperea unei activitati a carei autorizare este necesara, PFA, II, IF trebuie sa obtina autorizatiile, avizele sau licentele de functionare.

Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, PFA, II, IF isi poate incepe activitatea.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Birou Onesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Birou Moinesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor