Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Infiintari Firme » Societati Cooperative

Societati Cooperative


Societatea cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, constituita in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai, in conformitate cu principiile cooperatiste.

Capitalul social al societatii cooperative este variabil si nu poate fi mai mic de 500 lei.

Societatea cooperativa poate fi de:

 • Gradul 1 – constituita de persoane fizice;
 • Gradul 2 – constituita din societati cooperative de gradul 1, in majoritate, si alte persoane fizice sau juridice.

Tipuri de societati cooperative:

 • De consum;
 • De valorificare;
 • Agricole
 • De locuinte;
 • Pescaresti;
 • De transporturi;
 • Forestiere

Activitati preliminare

Inainte de constituirea dosarului de infiintare este necesara stabilirea urmatoarelor:

 • Denumirea viitoarei societati cooperative
 • Forma de constituire a societatii cooperative
 • Obiectul de activitate cu precizarea obiectului principal
 • Sediul social si sediile secundare, daca este cazul
 • Capitalul social si participarea membrilor cooperatori
 • Administratorii, cu precizarea limitelor de competenta si reprezentare

Centrul de Infiintari Firme pune la dispozitie urmatoarele servicii pentru infiintarea si inregistrarea societatilor cooperative:

1. Consultanta pentru initiere afaceri:

 • Legislatie,
 • Stabilire forma juridica,
 • Obiect de activitate,
 • Sediul social,
 • Autorizare,
 • Informatii statistice in functie de domeniul de activitate
 • Informatii despre institutiile publice care au atributii in domeniul de activitate al firmei

2. Constituirea dosarului de inregistrare:

 • Cererea de inregistrare

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei

  se obtine de consultantul nostru

 • Actul constitutiv

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Cartile de identitate, pentru fondatorii persoane fizice

  se prezinta de solicitant

 • Actele de inregistrare, in copie, pentru fondatorul persoana juridica

  se prezinta de solicitant

 • Hotararea organului statutar al fondatorului persoana juridica privind participarea la constituirea societatii cooperative, in original

  se prezinta de solicitant

 • Mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica

  se prezinta de solicitant

 • Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului social / punctelor de lucru

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct, daca este cazul

  se prezinta de solicitant

 • Dovada depunerii capitalului social

  se obtine de consultantul nostru

 • Specimenul de semnatura al administratorilor

  se prezinta de solicitant

 • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

  se redacteaza de consultantul nostru

 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

  se redacteaza de consultantul nostru

3. Obtinerea documentelor de inregistrare

 • Rezolutia de inregistrare;
 • Certificatul de inregistrare;
 • Certificatul constatator pentru autorizarea activitatii.

4. Realizarea stampilei.

5. Realizarea documentelor fiscale personalizate (chitantier, facturier)

6. Autorizarea activitatii:

Dupa eliberarea certificatului de inregistrare sau inainte de inceperea unei activitati a carei autorizare este necesara, societatea trebuie sa obtina autorizatiile, avizele sau licentele de functionare.

Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, societatea isi poate incepe activitatea.

Pentru mai multe informatii va sta la dispozitie

Contact

Birou Bacau

Tel:        0234.570.010

E-mail:   ccibc@ccibc.ro

Birou Onesti

Tel:        0234.570.010

E-mail:  ccibc@ccibc.ro

Birou Moinesti

Tel:       0234.570.010

E-mail: ccibc@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor