Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Informare privind sfera de aplicare a taxarii inverse incepand cu data de 1 ianuarie 2016

revita-presei-10-septembrie-2014-amnistia-fiscala-adoptata-de-camera-deputatilor-950Taxarea inversă are ca scop combaterea anumitor tipuri de fraudă cunoscute în domeniul TVA şi constă în inversarea obligaţiei de plată a TVA de la furnizor/prestator (conform regulilor obişnuite) la beneficiar, pentru operaţiunile derulate între plătitorii de TVA, în anumite sectoare cu risc crescut de fraudă.

România aplică acest mecanism din anul 2005, în prezent intrând sub incidența taxării inverse operațiuni precum: livrările de deşeuri, material lemnos, cereale şi plante tehnice, energie electrică, transferul de certificate verzi sau transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

De la 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod fiscal aprobate prin Legea nr. 227/2015 se extinde aplicarea taxării inverse și pentru livrările taxabile de clădiri, părți de clădire și terenuri.

De asemenea, prin noul Cod fiscal se introduce taxarea inversă, până la 31 decembrie 2018, pentru următoarele operațiuni efectuate în interiorul țării:

– furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;

-furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;

– furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 vor fi definite bunurile care vor intra sub incidența taxării inverse până la 31 decembrie 2018, fiind stabilite și codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzătoare bunurilor pentru care s-a reglementat aplicarea taxarii inverse.

Totodată, trebuie avut în vedere că pentru soluţionarea situaţiilor tranzitorii care pot apărea ca urmare a includerii acestor operaţiuni în categoria celor pentru care se aplică taxarea inversă se aplică regimul în vigoare la data exigibilităţii de taxă. Astfel, în situaţia în care faptul generator de taxă al operațiunilor intervine până la data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, nu se aplică taxare inversă dacă factura este emisă după data de 1 ianuarie 2016.

Sursa:www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor