Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Informatii Utile Servicii

Legislatie / Reglementari

Prezentam legislatia actualizata si ultimul act modificator.


Generala

Actualizat: 07.07.2021, 11:56 am


Invatamant

Actualizat: 12.01.2016, 4:34 pm


Furnizori de utilitati publice

Actualizat: 12.01.2016, 5:02 pm


Servicii personale catre populatie

Actualizat: 14.01.2016, 4:07 pm


Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar si a Codului de deontologie medicala veterinara - Hotararea Congresului National al Medicilor Veterinari nr. 3 din 25 octombrie 2013

TIC / S.F. / 14.01.2016 / 4:07 pm


Asistenta sociala - Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011

TIC / S.F. / 14.01.2016 / 3:43 pm


Modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistentei sociale nr. 292 din 20 decembrie 2011 - Ordonanta Guvernului nr. 31 din 26 august 2015

TIC / S.F. / 14.01.2016 / 3:41 pm


Serviciile sociale. Asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale - Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012

TIC / S.F. / 14.01.2016 / 3:20 pm


Modificarea si completarea Legii nr. 197 din 01 noiembrie 2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale - Ordonanta Guvernului nr. 27 din 24 august 2015

TIC / S.F. / 13.01.2016 / 1:19 pm


Organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor - Ordonanta Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004

TIC / S.F. / 24.07.2015 / 11:59 am


Organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar - Legea nr. 160 din 30 iulie 1998, republicata

TIC / S.F. / 15.05.2014 / 10:31 am


Recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar - Hotararea Guvernului nr. 860 din 3 iunie 2004

TIC / S.F. / 15.01.2014 / 8:36 am


Serviciile sociale - Ordonanta Guvernului nr. 68 din 28 august 2003

TIC / S.F. / 10.05.2013 / 11:19 am


Contractul pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale - Ordinul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei (MM) nr. 73 din 17 februarie 2005

TIC / S.F. / 10.05.2013 / 11:07 am


Asistenti sociali. Acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali - Hotararea Colegiului National al Asistentilor Sociali (CAS) nr. 8 din 29 martie 2011

TIC / S.F. / 10.05.2013 / 10:50 am


Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale - Hotararea Guvernului nr. 1826 din 22 decembrie 2005

TIC / S.F. / 10.05.2013 / 10:41 am


Posta si telecomunicatii

Actualizat: 20.07.2015, 11:31 am


Comunicatiile electronice - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111 din 14 decembrie 2011

TIC / S.F. / 20.07.2015 / 11:31 am


Furnizori de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. Conditii si procedura de desemnare - Decizia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 541 din 19 august 2013

TIC / S.F. / 04.07.2014 / 8:51 am


Serviciile postale - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13 din 6 martie 2013

TIC / S.F. / 04.02.2014 / 3:44 pm


Modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale - Legea nr. 187 din 25 iunie 2013

TIC / S.F. / 04.02.2014 / 3:41 pm


Furnizarea serviciilor postale. Regimul de autorizare generala - Decizia Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2858 din 7 august 2007

TIC / S.F. / 04.02.2014 / 3:39 pm


Difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice. Procedura operationala privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de baza - Ordinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale nr. 53 din 18 august 2009

TIC / S.F. / 23.05.2013 / 3:31 pm


Strategia guvernamentala de dezvoltare a comunicatiilor electronice in banda larga in Romania pentru perioada 2009 - 2015 - Hotararea Guvernului nr. 444 din 8 aprilie 2009

TIC / S.F. / 23.05.2013 / 3:18 pm


Infrastructura retelelor de comunicatii electronice - Legea nr. 154 din 28 septembrie 2012

TIC / S.F. / 20.05.2013 / 2:13 pm


Prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice - Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004

TIC / S.F. / 20.05.2013 / 12:59 pm


Servicii de telecomunicatii liberalizate. Autorizare si Furnizare - Ordinul Minsterului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor nr. 345 din 10 septembrie 2001

TIC / S.F. / 20.05.2013 / 11:53 am


Servicii informatice

Actualizat: 02.02.2016, 4:35 pm


Activitati prestate intreprinderilor

Actualizat: 04.09.2014, 3:52 pm


Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor

Actualizat: 25.01.2016, 4:27 pm


Regimul armelor si al munitiilor - Legea nr. 295 din 28 iunie 2004, Republicata

TIC / S.F. / 25.01.2016 / 4:27 pm


Modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor - Legea nr. 319 din 11 decembrie 2015

TIC / S.F. / 25.01.2016 / 4:21 pm


Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, republicata

TIC / S.F. / 25.01.2016 / 4:12 pm


Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - Norme metodologice de aplicarea Legii nr.333/2003 - Hotararea Guvernului nr. 301 din 11 aprilie 2012

TIC / S.F. / 25.01.2016 / 4:05 pm


Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 - Hotararea Guvernului nr. 1002 din 23 decembrie 2015

TIC / S.F. / 13.01.2016 / 1:35 pm


Exercitarea profesiei de detectiv particular - Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, republicata

TIC / S.F. / 14.04.2014 / 3:06 pm


Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular - Hotararea Guvernului nr. 1666 din 7 octombrie 2004

TIC / S.F. / 10.05.2013 / 2:27 pm


Recunoasterea certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European - Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 620 din 29 aprilie 2005

TIC / S.F. / 10.05.2013 / 2:26 pm


Modelul echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie - Hotararea Guvernului nr. 935 din 22 august 2007

TIC / S.F. / 10.05.2013 / 2:22 pm


Tranzactii imobiliare


Activitati de editare, promovare si mass-media

Actualizat: 17.02.2016, 4:56 pm


Legea audiovizualului - Legea nr. 504 din 11 iulie 2002

TIC / S.F. / 17.02.2016 / 4:56 pm


Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 - Legea nr. 345/2015 din 22 decembrie 2015

TIC / S.F. / 17.02.2016 / 4:55 pm


Avizul de retransmisie. Conditii de eliberare si modificare - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 72 din 2 februarie 2012

TIC / S.F. / 17.02.2016 / 4:52 pm


Completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 72/2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 350 din 2 iulie 2015

TIC / S.F. / 17.02.2016 / 4:50 pm


Difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori. Procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 277 din 6 iunie 2013

TIC / S.F. / 17.02.2016 / 4:47 pm


Modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 405/2015 din 2 septembrie 2015

TIC / S.F. / 17.02.2016 / 4:46 pm


Obligatiile de informare a utilizatorilor finali - Decizia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) nr. 158 din 27 februarie 2015

TIC / S.F. / 06.03.2015 / 11:18 am


Codul de reglementare a continutului audiovizual - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220 din 24 februarie 2011

TIC / S.F. / 23.05.2014 / 12:35 pm


Modificarea si completarea Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 197 din 27 martie 2014

TIC / S.F. / 23.05.2014 / 12:26 pm


Amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate - Legea nr. 185 din 25 iunie 2013

TIC / S.F. / 10.03.2014 / 8:55 am


Publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa - Legea nr. 158 din 18 iulie 2008, republicata

TIC / S.F. / 08.01.2014 / 8:29 am


Contractul de publicitate media - Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 73 din 29 martie 2006

TIC / S.F. / 25.06.2013 / 1:15 pm


Publicitatea - Legea nr. 148 din 26 iulie 2000

TIC / S.F. / 25.06.2013 / 12:51 pm


Coduri de conduita profesionala adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 286 din 14 aprilie 2011

TIC / S.F. / 22.05.2013 / 3:57 pm


Servicii de recuperare, tratare si eliminare deseuri

Actualizat: 19.02.2016, 9:37 am


Activitati de asistenta medicala

Actualizat: 06.05.2016, 9:50 am


Reforma in domeniul sanatatii - Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

TIC / S.F. / 06.05.2016 / 9:50 am


Modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2016 din 10 martie 2016

TIC / S.F. / 06.05.2016 / 9:48 am


Raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente. Documentele justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special - Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 244 din 29 aprilie 2015

TIC / S.F. / 06.05.2016 / 9:44 am


Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala - Ordinul Ministerului Sanatatii (MS) nr. 1509 din 2 septembrie 2008

TIC / S.F. / 06.05.2016 / 9:43 am


Modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Legea nr. 91 din 23 aprilie 2015

TIC / S.F. / 22.05.2015 / 9:29 am


Clasificarea spitalelor. Metodologia si criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 323 din 18 aprilie 2011

TIC / S.F. / 22.05.2015 / 9:18 am


Modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 441 din 7 aprilie 2015

TIC / S.F. / 22.05.2015 / 9:14 am


Dispozitive medicale. Controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare - Ordinul Ministerului sanatatii (MS) NR. 308 din 17 martie 2015

TIC / S.F. / 22.05.2015 / 9:08 am


Organizarea si functionarea cabinetelor medicale - Ordonanta Guvernului nr. 124 din 29 august 1998, republicata

TIC / S.F. / 09.05.2013 / 3:58 pm


Deseurile rezultate din activitati medicale. Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale - Ordinul Ministerului Sanatatii (MS) nr. 1226 din 3 decembrie 2012

TIC / S.F. / 09.05.2013 / 3:47 pm


Cabinete medicale si de medicina dentara. Normele privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara - Ordinul Ministerului Sanatatii (MS) nr. 1338 din 31 iulie 2007

TIC / S.F. / 08.05.2013 / 2:50 pm


Activitati recreative

Actualizat: 27.05.2015, 8:35 am


Asigurari

Actualizat: 20.07.2015, 10:51 am


Banci

Actualizat: 27.05.2015, 8:53 am


Servicii financiare

Actualizat: 30.04.2015, 9:32 am


Consultanta pentru afaceri si management

Actualizat: 14.04.2021, 1:24 pm


Informatii Utile

targuri•conferinte•expozitii•diverse


        Impreuna in lumea afacerilor