Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Legea contabilitatii se modifica prin OUG. Inventarierea se supune unor reguli noi

booksO ordonanta de urgenta adoptata la 9 decembrie modifica Legea contabilitatii si aduce noi reglementari in ce priveste inventarierea patrimoniului persoanei juridice.

Ordonanta adoptata de Guvern prevede ca in Legea contabilitatii sa survina modificari privind procedura de inventariere. Astfel, se va realiza inventarierea de catre toate persoanele juridice care sunt prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, respectiv:

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;
Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate;
Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil;
Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real.

Aceste persoane juridice sunt obligate sa inventarieze elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiuluifinanciar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute prin lege, informeaza PortalContabilitate.ro, cum ar fi:

  • la cererea organelor de control sau a altor organe prevazute de lege;
  • ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
  • ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
  • cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
  • ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora.

Reglementarile in vigoare stabilesc ca Ministerul de Finante aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administratia institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, aminteste aceeasi sursa.

Un alt element de noutate il reprezinta modificarea potrivit careia, daca in timpul inventarierii de la final de an se efectueaza o schimbare a sediului/spatiului de depozitare a bunurilor aflat in patrimoniul sau in administrarea institutiilor publice, atunci bunurile existente in sediile si/sau spatiile de depozitare respective vor fi cuprinse in registrul –inventar (valoarea stocurilor faptice inventariate) si vor fi inscrise in listele de inventariere ale anului anterior, dupa aprobarea acestei proceduri de catre ordonatorii de credite.

Sursa:contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor