Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Modificari TVA de la 1 ianuarie 2016

TVA-modificari-1-ianuarie-2016Prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015 au fost aduse unele modificari si completari in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata (TVA 2016):

Aplicarea prevederilor potrivit carora operatiunea constand in transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora nu constituie, in anumite conditii, livrare de bunuri in sfera TVA, numai in situatia in care primitorul activelor este o persoana impozabila stabilita in Romania.

In cazul divizarii sau fuziunii, transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu aceasta ocazie nu constituie livrare de bunuri/prestare de servicii in sensul TVA, fiind tratat identic cu transferul de activitate. – Art. 270 alin. (7)

Instituirea de prevederi potrivit carora intreprinderile mici care aplica regimul special de scutire si ulterior se inregistreaza in scopuri de TVA vor avea obligatia regularizarii avansurilor incasate sau a facturilor emise inainte de trecerea la regimul de taxare, pentru a aplica regimul in vigoare la data livrarii de bunuri/prestarii de servicii. – Art. 280 alin. (6)

Introducerea unei prevederi conform careia baza de impozitare a bunurilor de natura alimentara al caror termen de consum a expirat si care nu mai pot fi valorificate se stabileste conform procedurii stabilite prin norme. – Art. 286 alin. (1) lit. c)

Introducerea de prevederi care sa permita ajustarea bazei de impozitare a TVA in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a confirmarii unui plan de reorganizare prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, conform prevederilor legii insolventei.

Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare. – Art. 287 lit. d)

COTELE DE TVA

* 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2016
* 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017
* 9% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari si/sau livrari de bunuri:

 1. a) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislatiei specifice, cu exceptia protezelor dentare scutite de taxa conform art. 292 alin. (1) lit. b);
 2. b) livrarea de produse ortopedice;
 3. c) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;
 4. d) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 5. e) livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzatoare acestor bunuri;
 6. f) serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 03 00 10′
 7. g) livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura.

* 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri si prestari de servicii:

 1. a) manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii;
 2. b) serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decat cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);
 3. c) livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. In sensul prezentului titlu, prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege:
 4. livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, detsinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari;
 5. livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;
 6. livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m.p., exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achiziionate de orice persoana necasatorita sau familie. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 1141/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m.p., inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m.p., inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%, respectiv:

(i) in cazul persoanelor necasatorite, sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%;

(ii) in cazul familiilor, sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina, fiecare sau impreuna, nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%.

 1. livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei.

PRO RATA

*Introducerea unei exceptii potrivit careia in cazul achizitiilor efectuate de persoanele impozabile cu rgeim mixt si destinate realizarii de investitii, care se prevad ca vor fi utilizate pentru operatiuni care dau si, respectiv, care nu dau drept de deducere, va fi permisa deducerea integrala a TVA pe parcursul procesului investitional, urmand ca TVA dedusa sa fie ajustata conform prevederilor art. 305. – Art. 300 din Codul fiscal

Se introduc prevederi potrivit carora nu se vor prelua in decontul de TVA:

-taxa cumulata de plata pentru care a fost aprobata inlesnirea la plata;
-taxa cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala conform Legii 85/2014.
-soldul sumei negative de TVA inscris in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei prevazute de legislatia in domeniu nu se preia in decontul de taxa aferent perioadei fiscal in care s-a deschis procedura, caz in care debitorul este obligat sa solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

– se introduce prevederea potrivit careia persoanele impozabile pot renunta la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificari depuse la autoritatea fiscala pana la data comunicarii deciziei de rambursare sau a deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, urmand sa preia soldul sumei negative solicitat la rambursare in decontul aferent perioadei fiscale urmatoare depunerii notificarii; Art. 303 alin. (4), (7), (8)

In cazul bunurilor de capital definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 care isi inceteaza existenta se reglementeaza ca nu se ajusteaza taxa in cazul casarii bunului de capital. Art. 305 alin. (4) lit. d) pcy/ 4

In cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru inregistrarea in scopuri de TVA, respectiv in plafonul de scutire de 220.000 lei s-au inclus livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. Art. 310 alin. (2)

Introducerea obligatiei de emitere a unei autofacturi de catre beneficiar, in situatii in care este obligatorie ajustarea bazei de impozitare a TVA deductibile, precum:

-desfiintarea totala/partiala a contractelor,
-reuzuri totale/partiale privind cantitatea, calitatea, pretul bunurilor livrate/serviciilor prestate
-reduceri de pret, retururi
Aceasta autofactura se intocmeste de catre beneficiar, daca furnizorul nu emite factura de corectie.

Termen: cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele care determina ajustarea TVA – Art. 319 alin. (3)

Eliminarea prevederii conform careia de la data de 1 ianuarie 2017 s-ar fi aplicat taxare inversa pentru TVA la import de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA. Art. 326 alin. (4)

S-au modificat prevederile referitoare la radierea din ROI in sensul ca persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 care nu au efectuat nicio operatiune intracomunitara in anul calendaristic precedent si nici in anul curent pana la data radierii din registru, cu exceptia celor care au fost inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari in aceasta perioada vor fi radiate din oficiu de catre organul fiscal competent. Art. 329 alin. (11).

Se extinde sfera operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa/masuri de simplificare astfel:

-se introduce taxarea inversa in cazul cladirilor, partilor de cladire si a terenurilor de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune.

-se introduce taxarea inversa, pana la 31 decembrie 2018, in cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu circuite integrae.

(in norme vor fi prevazute codurile NC si valorile pentru care la bunurile respective se aplica taxarea inversa). – Art. 331 alin. (2).

Sursa:contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor