Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Noi reglementari privind activitatea de supraveghere si control in domeniul produselor accizabile

contaIn Monitorul Oficial nr. 0597 din 7 august 2015 a fost publicat Ordinul ANAF privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de supraveghere si control in domeniul produselor accizabile a Directiei generale a vamilor si structurilor vamale subordonate.

OpANAF nr. 1959/2015 aproba modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de supraveghere si control in domeniul produselor accizabile a Directiei generale a vamilor si structurilor vamale subordonate, precum și instrucțiunile de completare a acestora.

Aceste documente sunt:

 • Ordin de control;
 • Proces-verbal;
 • Proces-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri;
 • Proces-verbal de sigilare/desigilare;
 • Invitatie;
 • Nota explicativa.

Ordinul de control se intocmeste in vederea desfasurarii unui control curent, operativ, inopinat sau tematic, in domeniul produselor accizabile.

Ordinul de control se semneaza de catre directorul Directiei supraveghere si control vamal sau de directorul executiv al directiei regionale vamale/seful biroului vamal.

„La inceperea oricarei actiuni de control in domeniul produselor accizabile, membrii echipei de control sunt obligati sa prezinte persoanei controlate legitimatia de control sau ordinul de control. Procesul-verbal se intocmeste de catre lucratorii vamali cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau controlului tematic in domeniul produselor accizabile. Constatarile controlului vor fi prezentate clar, concis si lizibil, fara detalieri inutile, astfel incat sa rezulte motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii fiecareia, in functie de natura si obiectivele controlului. Constatarile vor fi sustinute de inscrisuri, in copie certificata sau in original, precum si de alte mijloace materiale de proba”, spune consultantul fiscal Adrian Benta.

In procesul-verbal vor fi consemnate urmatoarele aspecte:

 1. a) constatarile in urma controlului, ce vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul si obiectivele controlului;
 2. b) se vor mentiona explicatiile scrise solicitate reprezentantului contribuabilului sau altor persoane prezente la locul de desfasurare a controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului;
 3. c) se vor inscrie prevederile legale incalcate, cu indicarea actului normativ incalcat, a articolului, alineatului, punctului, dupa caz;
 4. d) se vor mentiona consecintele fiscale/suma reprezentand accize cu care a fost prejudiciat bugetul de stat, prezentandu-se metoda de estimare si modalitatea de calcul al acestora;
 5. e) se vor preciza masurile dispuse contribuabilului, cu precizarea dispozitiilor din actele normative care trebuie sa fie puse astfel in aplicare si a termenului de realizare;
 6. f) punctul de vedere al reprezentantului contribuabilului fata de constatarile inscrise in procesul-verbal, numai atunci cand acesta are o opinie contrara si o prezinta in timpul controlului.

Procesul-verbal de ridicare/ restituire de inscrisuri se completeaza de catre lucratorii vamali cu ocazia ridicarii sau restituirii de documente si inscrisuri.

Procesul-verbal de sigilare/desigilare se intocmeste de catre lucratorii vamali, in urmatoarele situatii:

 1. a) cand exista indicii ca in locurile de productie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se gasesc bunuri ori produse a caror provenienta nu este legala sau a caror fabricatie este interzisa de lege ori se produce fara autorizatie, iar actiunea de control nu poate fi finalizata, urmand a fi continuata ulterior;
 2. b) exista posibilitatea ca documentele, inscrisurile, bunurile necesare efectuarii controlului sa fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora in vederea retinerii acestora;
 3. c) in activitatile de monitorizare a transporturilor de bunuri;
 4. d) in alte cazuri in care se impune sigilarea, conform legii.

Invitatia reprezinta documentul prin care un contribuabil este invitat si ii sunt solicitate lamuriri/inscrisuri de catre lucratorii vamali, la sediul acestora, in situatiile in care se impune efectuarea sau continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului si nici intr-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Prin formularul “Invitatie” sunt solicitate registre, documente de afaceri si orice alte inscrisuri.

Nota explicativa este documentul prin care lucratorii vamali solicita explicatii scrise reprezentantului contribuabilului, oricarui angajat al acestuia sau oricarei persoane implicate in savarsirea faptelor constatate, care  sa  contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta constatarile ori pentru clarificarea unor cauze si/sau imprejurari.  Solicitarea de explicatii scrise se va face in timpul controlului, ori de cate ori acestea sunt necesare pentru clari.

In toate cazurile, explicatiile la intrebarile puse de lucratorii vamali se vor da in scris prin “nota explicativa”, iar in cazul in care nu se primeste raspuns, refuzul va fi consemnat in procesul-verbal.ficarea si definitivarea constatarilor.

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor