Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Noi reglementari privind prezentarea cazierului fiscal la infiintarea firmei sau modificarea actelor acesteia

 07PozaCazierFiscalAparitia si intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 39 din 26 august 2015 aduce o serie de reglementari noi privind informatiile care se inscriu in cazierul fiscal, cazurile in care se opereaza scoaterea din evidenta si situatiile in care prezentarea cazierului fiscal este obligatorie.

Cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.

Atenţie!

În situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi / reprezentanţi legali ai firmei şi se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor privind desemnarea noilor reprezentanţi legali în registrul comerţului, inactivitatea fiscală se înscrie şi în cazierul fiscal al acestora.

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

  • înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi;
  • autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
  • cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri;
  • numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;
  • numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia;
  • în alte cazuri prevăzute de lege.

Atenţie!

Este interzisa autorizarea operaţiunilor pentru care este obligatorie prezentarea cazierului fiscal si în cazul în care în acesta există înscrise informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale

Pentru mai multe informatii despre certificatul de cazier fiscal, infiintarea firmei, modificarea actelor, suspendarea activitatii, dizolvarea, lichidarea, radierea acesteia si inscrierea in Registrul Comertului, sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme:

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010, int. 133
E-mail: ccibc@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840

Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor