Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Pana la 70.000 de Euro nerambursabili pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

sigla_afir_1Prin sub-masura 6.2 din PNDR – Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zonele rurale – se poate acorda un ajutor nerambursabil de pana la 70.000 de euro pentru infiintarea de firme cu urmatoarele coduri CAEN:

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub-masuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

OBIECTIVELE sub-masurii 6.2:

 • Crearea de noi activitati non-agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
 • Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.;

BENEFICIARII:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Microintreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului(start-ups).

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

 • Va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi activitati non-agricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani.
 • Va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:
 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.
 • Va fi in valoare de:
 • 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism;
 • 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Sub-masura 6.2 urmeaza a fi deschisa in luna august 2016.

In perioada urmatoare se va lansa in consultare publica Ghidul Solicitantului aferent anului 2016.

 

Mai multe informatii despre aceasta sub-masura – inclusiv informatii despre sesiunile anterioare ale apelului de proiecte sunt disponibile pe

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole.

        Impreuna in lumea afacerilor