Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POCU: Ghidul Solicitantului pentru stagii de practică plătită în cadrul companiilor - în consultare publică!

stagii_formareMinisterul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 mil. euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Fondurile europene sunt alocate pentru programe de învățare la locul de muncă destinate elevilor din învățământul gimnazial şi liceal și persoanelor din învăţământul post-liceal, inclusiv şcoli de maiştri, în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă.

Acţiunile vizate sunt: parteneriate între unități de învățământ și companii pentru practică plătită din fonduri europene.

Un proiect selectat poate primi între 75.000 și 500.000 euro, iar perioada maximă de implementare este de 24 de luni.

Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” face parte din Axa prioritară 6 Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.IV. Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă, a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituire și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.

Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul specific 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este de 30 septembrie 2016.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  • On-line, la sectiunea:

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

        Impreuna in lumea afacerilor