Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

POR a lansat in consultare publica ghidurile: Ghidul specific pentru prioritatea de investitie 2.1 si Ghidul specific pentru prioritatea de investitie 6.1

Ue Unione Europea BruxellesAutoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a lansat vineri, 31 iulie a.c, doua ghiduri noi in consultare publica pentru POR 2014 – 2020. Este vorba despre ghidul  Ghidul specific pentru prioritatea de investitie 2.1 si Ghidul specific pentru prioritatea de investitie 6.1, intitulate “Ghidul Solicitantului”. “Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi si “Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitie 6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. Eventualele observatii sau comentarii la Ghiduri se pot transmite la adresa de email:info@mdrap.ro, pana la data de 30 august a.c., ora 16.00. Ghidul specific 2.1 este destinat potentialilor solicitanti pentru acest apel de proiecte, versiunea finala urmand sa fie publicata la finalizarea procesului de consultare publica iar ghidul specific 6.1 este destinat potentialilor solicitanti pentru respectiva prioritate de investitii, indiferent de apelul de proiecte, versiunea finala urmand sa fie publicata la finalizarea procesului de consultare publica. In utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020”. Programul Operational Regional este unul dintre cele 7 programe operationale din generatia 2014-2020 implementate in Romania, cofinantate din fondurile europene structurale si de investitii si unul dintre cele 2 programe operationale gestionate de MDRAP in calitate de Autoritate de Management. Primul Ghid al solicitantului pentru POR 2014-2020 – Ghidul general – a fost lansat in mai 2015, iar programul a fost aprobat in luna iunie 2014. MDRAP gestioneaza, in perioada 2014-2020, 2 programe operationale si 12 programe de cooperare teritoriala.

MDRAP gestioneaza, in perioada 2014-2020, 2 programe operationale si 12 programe de cooperare teritoriala.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 28 august 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

1. On-line, la sectiunile:

2. Direct, contactand Centrul Dezvoltare Proiecte si Finantari Afaceri.

Sursa: MDRAP

        Impreuna in lumea afacerilor