Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Procedura exonerării de obligații contractuale pentru situații de forță majoră

342432Conform art. 1351 din Codul Civil, forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Părțile, prin intermediul contractului, pot defini forța majoră prin enumerarea unor evenimente, alături de elementele caracteristice ale forței majore.

Printre evenimente, se regăsesc:

  • calamitățile naturale (incluzând furtunile violente, cutremurul, alunecările de teren, inundațiile, seceta), epidemiile;
  • exploziile, incendiile, distrugerea mașinilor, a echipamentelor, a unităților de producție;
  • războiul (declarat sau nu), conflictul armat sau o amenințare serioasă (cum ar fi agresiunile statele, blocadele, embargoul), invaziile militare, revoluțiile, mobilizarea militară, războiul civil, loviturile de stat, dezordinea sau haosul social, actele de dezordine față de autoritatea statală;
  • actele de terorism, sabotaj sau piraterie;
  • actele autoritatilor publice, fie legitime sau nu, incluzând reglementarile legale, exproprierea, rechiziția de bunuri, naționalizarea;
  • conflictele sociale (incluzând boicotul, greva, ocuparea unor unități de producție sau împiedicarea accesului la acestea).

Notă: definiție dată de International Chamber of Commerce Clause de Force Majeure. Clause de Hardship. ICC 2003, ICC PUBLISHING S.A., 2003, Publication ICC N 650 F, http://www.trans-lex.org/700700

Dar nu toate aceste evenimente sunt, fară disctincție, cazuri de forță majoră, ci numai acelea care sunt extraordinare, adică, în același timp  imprevizibile, insurmontabile și care fac imposibilă executarea obligației analizate.

În desfășurarea activității, firmele se pot confrunta cu situații de forță majoră care împiedică îndeplinirea condițiilor contractuale asumate.

Vă recomandăm ca la încheierea contractelor comerciale să introduceți întotdeauna această clauză în cuprinsul acestora, deși nu este obligatorie pentru eliberarea avizului de forță majoră.

Apariția unui caz de forță majoră și, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate:

  • exonerarea de răspundere, înlăturarea temporară a răspunderii subiectului care avea o obligatie, o datorie și care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întarziat, ca urmare a cazului de forță majoră;
  • suspendarea raportului juridic afectat, deci și al obligației care a fost întarziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forță majoră.

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi retinută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta.

Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de Comisia de Forță Majoră din cadrul Camerei de Comert si Industrie.

În baza art. 4, litera j) din Legea 335/2007, avizarea cazurilor de forţă majoră petrecute pe raza judeţului Bacau intră în competenţa exclusivă a Camerei de Comerț și Industrie Bacău.

Firmele a căror obligații contractuale au fost afectate de evenimentul de forță majoră vor transmite către Camera de Comerț și Industrie Bacău cererea pentru obținerea avizului în termen de maxim 24 de ore de la producerea evenimentului invocat ca fiind o situaţie de forţă majoră.

Solicitarea va cuprinde prezentarea în fapt şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Acestea se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant.

Comisia de Forță Majoră, analizând datele, informaţiile, documentele, constatările proprii şi după caz de expertizele aflate la dosarul cererii avizează existența cazului de forță majoră sau respinge cererea pentru motive justificate.

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comert si Industrie Bacau pentru avizarea evenimentului de forţă majoră.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.ccibc.ro, la secțiunea Avizarea cazurilor de forță majoră.

Pentru detalii vă stă la dispoziție Secretarul Comisiei de Forță Majoră tel: 0234.570.010, fax: 0234.571.070, email: ccibc@ccibc.ro, mobil: 0748.886.428

        Impreuna in lumea afacerilor