Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Registrul National de Publicitate Mobiliara

Camera de Comerţ şi Industrie Bacau este operator al Registrul National de Publicitate Mobiliara din Romania, fiind autorizat de catre Ministerul Justiţiei sa efectueze inscrieri şi alte operaţiuni in baza de date RNPM.

RNPM este o baza de date unica la nivel naţional, un sistem de evidenţa a prioritizarii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile.

RNPM asigura inregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevazute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vanzare-cumparare, obligaţii agricole;
– Sechestre asiguratorii;
– inscrieri in legatura cu o operaţiuni privind finanţele publice;
– inscrieri in legatura cu diferite tipuri bunuri:

 • Autovehicule;
 • Utilaje agricole, altele decat autovehicule;
 • Creanţe;
 • Conturi bancare;
 • Acţiuni/parţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • Poliţe de asigurare;
 • Universalitaţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalitaţi);
 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate sa serveasca exploatarii unei intreprinderi;
 • Paduri care urmeaza a fi taiate;
 • Minerale care urmeaza a fi extrase;
 • Recolte in general dar şi recolte ce urmeaza a fi culese;
 • Efective de animale etc.

 

Site-urile oficiale ale registrului national sunt: www.co.romarhiva.ro şi www.mj.romarhiva.ro.

Contact:

        Impreuna in lumea afacerilor