Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Reglementarea pietei » Arbitraj comercial institutionalizat

Arbitraj comercial


Arbitrajul comercial organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa CCI Bacau este o forma de jurisdictie arbitrala care se constituie si functioneaza in conformitate cu Regulamentul si Regulile de procedura arbitrala ale acesteia, cu respectarea legislatiei in vigoare si a tratatelor la care Romania este parte.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa CCI Bacau este constituita in cadrul Camerei de Comert si Industrie Bacau, conform prevederilor Legii Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007, modificata si completata prin Legea nr.39/2011 si Codului de Procedura Civila, ca institutie permanenta de arbitraj, independenta in indeplinirea atributiilor ce-i revin.

CEL MAI IMPORTANT LUCRU DE FACUT PENTRU A PUTEA APELA LA ARBITRAJ

  • Singura conditie necesara si suficienta pentru solutionarea litigiilor prin Curtea de Arbitraj Comercial este incheierea intre parti a unei conventii arbitrale, care poate lua forma unei clauze compromisorii sau a unui compromis.

Conventia arbitrala, sub forma clauzei compromisorii, trebuie sa fie inscrisa in contractul principal, iar validitatea ei este independenta de valabilitatea contractului in care a fost inserata.

Clauza compromisorie trebuie sa imbrace urmatoarea forma:

Contact

“Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, va fi solutionat prin arbitrajul organizat prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bacau, in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acesteia.”

la care se poate adauga:

“Tribunalul Arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul partilor sau, in lipsa acestui acord, de catre Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial”.

sau

“Tribunalul Arbitral va fi compus dintr-un complet de arbitri, cate unul numit de catre fiecare parte si supraarbitru numit de catre cei doi arbitri de comun acord. In lipsa acestui acord supraarbitrul va fi numit de catre Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial.”

Conventia arbitrala, sub forma compromisului, reprezinta o conventie separata, la care partile pot recurge in cazul in care nu au inclus in contractul principal clauza compromisorie.

Compromisul poate fi incheiat chiar daca litigiul intervenit intre ele este deja pe rolul unei alte instante.

Pentru redactarea acestuia, accesati model compromis.

Contact

Pentru mai multe informatii si consultanta, va rugam sa ne contactati la Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bacau; tel: 0234.570.010, int. , email: ccibc@ccibc.ro.
Persoana de contact: Mihai TULBURE, Asistent arbitral.

Contact

Pentru a deveni membru / simpatizant al Camerei de Comert si Industrie Bacau va rugam sa contactati Biroul Relatii cu Membri tel: 0234.570.010, int. , email: ccibc@ccibc.ro sau secretarii Comisiilor de lucru

        Impreuna in lumea afacerilor