Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Reglementarea pietei » Documente aegrm

Procedura de inregistrare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare


Solicitantul inregistrarii in AEGRM are obligatia de a completa toate rubricile formularului de aviz de inscriere cu respectarea dispozitiilor legale si a indicatiilor instituite in cuprinsul formularelor.

Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tiparite, tiparindu-se numai rubricile completate cu informatiile corespunzatoare formularului de aviz respectiv.

In cazul in care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numar pentru inscrierea tuturor informatiilor, rubricile existente in cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate.

Orice formular de aviz de ipoteca trebuie sa cuprinda date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii si debitorul obligatiei garantate, precum si date referitoare la bunul ipotecat.

Cautarea in arhiva se va efectua in functie de tipul avizului de inscriere: aviz de ipoteca, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipoteca - creante securitizate si aviz de ipoteca - obligatiuni ipotecare.In cadrul fiecarui tip de aviz, cautarea in arhiva se va putea efectua dupa mai multe criterii:

 

 • in cazul avizelor ipotecare, dupa numarul de identificare a avizului de ipoteca (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului si elementele de identificare ale bunului;
 • in cazul avizelor de fiducie, dupa numarul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului si elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare;
 • in cazul avizelor specifice, dupa numarul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale partilor si elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicitatii;
 • in cazul avizelor ipotecare - creante securitizate, dupa numarul de identificare a avizului de ipoteca (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului si elementele de identificare ale creantelor din portofoliu;
 • in cazul avizelor ipotecare - obligatiuni ipotecare, dupa numarul de identificare a avizului de inscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului sau emitentului si elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu.

In cazul cautarii dupa criteriul "bun", aceasta se va efectua dupa tipul bunului si dupa datele de identificare ale acestuia.

Solicitantul are obligatia sa respecte limitarile de caractere si spatii impuse de ordinul 1808/C/2014, indicate in subsolul formularului de aviz.

Documente necesare pentru efectuarea inscrierilor in AEGRM


Pentru efectuarea unei inscrieri sunt necesare urmatoarele acte:

a) formularul de aviz de garantie corespunzator tipului de aviz de garantie a carui inscriere in AEGRM este solicitata (spre exemplu un aviz modificator, un aviz de stingere etc.), completat in 2 (doua) exemplare.

b) dovada calitatii de reprezentant:

 • procura autentica
 • imputernicire avocatiala, dublata de contractul de asistenta juridica data de cel pe seama caruia se formuleaza solicitarea de inscriere in arhiva a avizului de garantie respectiv, daca cererea de inscriere este adresata printr-un reprezentant conventional ori, dupa caz
 • imputernicire de reprezentare juridica
 • delegatie
 • incheiere emisa de judecatorul sindic, conforma cu originalul
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului daca cererea este adresata pe seama unei persoane juridice inmatriculata in registrul comertului de catre o persoana fizica cu functie de conducere, abilitata sa reprezinte valabil entitatea juridica in raporturile cu tertii;

c) dovada platii tarifului de inregistrare in AEGRM pentru inscrierea solicitata - tariful va fi achitat in numerar la Casieria CCI Bacau sau prin ordin de plata in contul Camerei de Comert si Industrie Bacau, RO94BRDE040SV03432570400 deschis la BRD Sucursala Bacau.

Contact

Pentru detalii si comandarea serviciilor, va rugam sa ne contactati la tel: 0234.570.010, email: