Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Reglementarea pietei » Prezentare aegrm

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare


Camera de Comert si Industrie Bacau, in baza contractului de agent incheiat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei - primul operator al AEGRM, este agent autorizat de Ministerul Justitiei si Corpul Operatorilor pentru a efectua inscrieri in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM) este un sistem de evidenta a prioritatii garantiilor reale mobiliare si de publicitate structurat pe persoane si bunuri, care asigura inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege, avand ca autoritate de supraveghere Ministerul Justitiei.

Inscrierea in AEGRM, ca instrument de reglementare a pietei, are ca scop:

 • cresterea sigurantei afacerilor prin sprijinirea firmelor, societatilor bancare, autoritatilor si institutiilor Statului, persoanelor juridice, persoanelor fizice in procesul de recuperare a creantelor;
 • protejarea creditorilor care si-au constituit garantii reale mobiliare inscrise in arhiva.

Rolul AEGRM este de a proteja creditorii care si-au constituit garantii reale mobiliare inscrise la Arhiva Electronica conform unor proceduri specifice; inscrierea in Arhiva Electronica confera creditorului garantat dreptul de a-si putea recupera creanta prin executarea bunului adus in garantie de debitor, inaintea creditorilor garantati ale caror drepturi asupra bunului in garantie au un grad de prioritate inferior.

In AEGRM se pot inscrie creante garantate cu bunuri mobile dar si alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanta, vanzarile conditionate, contracte de leasing, contracte de consignatie etc.

Beneficiarii serviciilor oferite de AEGRM sunt in principal: societatile bancare, autoritatile si institutiile Statului, firmele, persoanele juridice, persoanele fizice din toate domeniile de activitate, iar tarifele difera in functie de tipul de aviz inscris.

Persoana care initiaza inscrierea in AEGRM poate fi atat creditorul, cat si debitorul.

Prioritatea fata de alti creditori, in cazul inregistrarii unui contract de garantie este absoluta, inclusiv in fata autoritatilor si institutiilor Statului.

Prioritatea creditorilor este stabilita in functie de anterioritatea inscrierii in AEGRM.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare este autorizata pentru functionare din anul 2001, efectuand in 13 ani peste 21.000 de inscrieri.

Cadru legal

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare este organizata si functioneaza in baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

 • Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in arhiva electronica de garantii reale mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 republicata privind codul civil;
 • Instructiunile ministrului justitiei nr. 3128/c/28 octombrie 2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva;
 • Ordonanta guvernului nr. 89 din 29 august 2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in arhiva electronica de garantii reale mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta nr. 79 din 30 septembrie 2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a legii nr. 287/2009 privind codul civil;
 • Hotararea guvernului nr. 802 din 30 septembrie 1999 privind adoptarea regulamentului pentru organizarea si functionarea arhivei electronice de garantii reale mobiliare;
 • Ordinul ministrului justitiei nr. 2409/c din 25 august 2004 pentru aprobarea instructiunilor privind utilizarea semnaturii electronice in vederea inregistrarii formularelor si cautarii datelor in arhiva electronica de garantii reale mobiliare;
 • Legea nr. 32 din din 1 martie 2006 privind obligatiunile ipotecare;
 • Regulament nr. 12/3 din 7 august 2006 pentru autorizarea agentilor in baza legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare;
 • Regulament nr. 13 din 20 iulie 2006 privind obligatiunile ipotecare;
 • Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea ordonantei de urgenta a guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a legii nr. 287/2009 privind codul civil.
Contact

Pentru detalii si comandarea serviciilor, va rugam sa ne contactati la tel: 0234.570.010, email: