Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Reglementarea pietei » Tipuri de conflicte care pot fi mediate

Tipuri de conflicte care pot fi mediate


Daca legea nu prevede altfel, partile – persoane fizice si juridice - pot recurge la mediere in mod voluntar, atat inainte de inceperea unui proces, cat si dupa declansarea acestuia in fata instantelor competente (art. 2, alin. 1 din Legea nr. 192/2006).

Legea permite partilor sa solicite instantei suspendarea cauzei aflate deja pe rol, pentru a se putea prezenta la un Birou de mediator, in vederea stingerii pe cale amiabila a litigiului (art. 62 – pentru cauzele civile si art. 67 – pentru cauzele penale, din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare).

Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

In orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte.

Medierea poate fi utilizata in rezolvarea unei arii largi de conflicte:

  • Drept civil: granituiri, revendicari, pretentii, evacuari, obligatii de a face, raporturi locative, executarea, interpretarea si rezilierea contractelor, pretentii, somatii de plata, etc.
  • Dreptul familiei: divorturi, partaje bunuri comune, incredintari minori, continuarea casatoriei, comunicarea dintre soti/parinti – copii, exercitiul drepturilor parintesti , contributia parintilor la intretinerea copiilor, stabilirea domiciliului copiilor, educatia copiilor, relatia dintre bunici si nepoti etc.
  • Dreptul penal: plangeri prealabile in cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
  • Litigii de munca: drepturi banesti, desfacerea Contractului Individual de Munca, conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca; conflictele in legatura cu executarea contractelor colective de munca, etc.
Contact

Pentru mai multe informatii si consultanta, va rugam sa ne contactati la