Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact
Home » Reprezentarea firmelor » Reprezentarea in Sistemul Camerelor de Comert si Industrie din Romania

Reprezentarea fata de autoritatile de afaceri


Pentru reprezentarea si apararea intereselor firmelor si ale celor proprii, in relatiile cu autoritatile si institutiile Statului la nivel national, mai mult decat o pot face in mod individual, Camerele de Comert si Industrie judetene s-au asociat constituind Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Conform atributiilor conferite de Legea 335/2007, art. 28 alin.2 pct.b, Camera de Comert si Industrie a Romaniei reprezinta fata de Guvern si autoritati centrale, precum si pe plan international camerele judetene si comunitatea de afaceri, in probleme de interes general.

Atributiile Camerei de Comert si Industrie a Romaniei conferite de lege si statut sunt:

 • prezentarea de propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative catre institutiile si persoanele abilitate, prin consultarea membrilor;
 • participarea la sedintele comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate infiintate pe langa autoritatile / organismele publice centrale si informarea membrilor;
 • sprijinirea Camerelor de Comert si Industrie Judetene pentru a deveni membre ale comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate infiintate pe langa autoritatile publice la nivel local, judetean si regionale
 • punerea la dispozitia Guvernului si autoritatilor publice centrale de informatii si opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei sau pe domenii de activitate;
 • elaborarea, prin consultarea membrilor, de metodologii, norme de aplicare si proceduri de lucru la legislatia in care sunt implicate Camerele de Comert si Industrie.

Pentru realizarea acestor atributii, la nivelul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sunt prevazute, prin Statut si Regulamentul de Organizare si Functionare, 4 Comitete de lucru, constituite pe domenii de activitate si structurate pe Comisii de lucru, astfel:

Comitetul pentru Politici in Productie

 • Comisia pentru industrie
 • Comisia pentru cercetare - inovare
 • Comisia pentru agricultura - sivicultura
 • Comisia pentru import - export

Comitetul pentru Politici in Comert si Servicii

 • Comisia pentru comert
 • Comisia pentru turism
 • Comisia pentru transport
 • Comisia pentru servicii

Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare Economica

 • Comisia pentru probleme de fiscalitate
 • Comisia de dezvoltare urbana si constructii
 • Comisia pentru mediu
 • Comisia pentru IMM

Comitetul pentru Strategii Camerale

 • Comisia pentru legislatie si competente
 • Comisia pentru servicii camerale si parteneriate
 • Comisia pentru finantari si proiecte
 • Comisia pentru evenimente
 • Comisia pentru activitate bursiera

Reprezentarea si apararea intereselor firmelor in relatiile acestora cu autoritatile la nivel central se realizeaza si prin intermediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

Contact

Pentru mai multe informatii, va sta la dispozitie