Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Rezultatul consultarii publice privind modalităţile de reducere a evaziunii fiscale

evaziune fiscalaCamera de Comerţ şi Industrie a României impreuna cu Camerele de Comert si Industrie Judetene, au derulat consultarea publica în vederea determinării poziţiei mediului de afaceri românesc în raport cu sistemul fiscal şi modalităţile de reducere a evaziunii fiscale din ţara noastră.

Chestionarul adresat comunităţii de afaceri a inclus un număr de cinci întrebări, cu răspuns deschis. Prin feedback-ul solicitat de la oamenii de afaceri, s-a urmărit determinarea principalelor aspecte problematice cu care se confruntă în materie de fiscalitate, alături  de propunerile acestora pentru reducerea nivelului evaziunii fiscale din România.

Raspunsurile predominante pentru fiecare intrebare au fost:

  1. Ce măsuri consideraţi a fi necesare pentru crearea unui cadru fiscal predictibil?
  • necesitatea implementării unui Cod Fiscal pe o perioadă de cel puţin 3-5 ani, ale cărui prevederi să rămână neschimbate, în vederea planificării bugetelor companiilor pe perioade anuale şi multianuale.
  1. În opinia dumneavoastră, care este taxa/impozitul/contribuţia care afectează cel mai mult activitatea companiei dumneavoastră?
  • peste jumătate dintre oamenii de afaceri care au răspuns la chestionar au indicat nivelul TVA prea ridicat drept taxa care le afectează cel mai mult activitat
  1. În ce  măsură  afectează  evaziunea fiscală  afacerea  dumneavoastră? Vă rugăm să motivaţi.
  • cel mai nociv efect al evaziunii fiscale, în opinia companiilor, este reprezentat de crearea unui cadru de concurenţă neloială pe piaţă, cauzată de nedeclararea veniturilor şi posibilitatea producerii şi livrării de produse şi servicii la preţuri mai mici de cei care practică evaziunea fiscală.
  1. Dacă aţi fi factor de decizie, ce măsuri aţi propune pentru reducerea evaziunii fiscale?
  • scăderea nivelului general al taxelor şi impozitelor fapt care ar conduce la stimularea operatorilor economici să se conformeze cu obligaţiile fiscale şi, implicit, la lărgirea bazei de contribuabili şi creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat din taxe şi impozit
  1. În activitatea dumneavoastră, credeţi că ar fi nevoie de mai multă îndrumare din partea instituţiilor statului cu privire la aplicarea legislaţiei?
  • majoritatea companiilor au indicat nevoia de îndrumare din partea instituţiilor specializate în sistemul fisc Acestea reclamă structura complicată a Codului Fiscal, sugerând că simplificarea prevederilor fiscale ar reduce necesitatea de îndrumare din partea autorităţilor publice.

Rezultatul consultarii publice a carui scop a fost determinarea poziţiei mediului de afaceri românesc în raport cu sistemul fiscal şi modalităţile de reducere a evaziunii fiscale din ţara noastră poate fi consultat online.

        Impreuna in lumea afacerilor