Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sanctiuni internationale

imagesMinisterul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) precizeaza ca România, în calitate de stat membru al UE, are obligația de a respecta și de a pune în aplicare măsurile restrictive decise la nivelul UE. Conform art. 3(1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, ”actele prevăzute la art. 1(1)/sancțiunile internaționale sunt obligatorii în dreptul intern pentru toate autoritățile din România, precum și pentru persoanele fizice sau juridice române sau aflate pe teritoriul României, în condițiile reglementărilor care stabilesc regimul juridic al fiecărei categorii de acte”.

În anul 2014, UE a adoptat Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Conform art. 2(2) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014, ”se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, a oricăror fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor sau al persoanelor fizice sau juridice, al sau organismelor asociate acestora, care figurează în lista din anexa I”. În anexa I figurează peste 200 de persoane și entități care au fost supuse sancțiunilor, unele dintre acestea fiind implicate în activități economice sau de comerț.

În acest context, MEEMA considera oportuna informarea operatorilor economici ce activează pe piețe externe cu privire la sancțiunile internaționale obligatorii pentru România, respectiv prevederile Ordonanței de urgență nr. 202/2008 , precum și cu prevederile specifice ale Deciziei 2014/145/PESC a Consiliului și ale Regulamentului (UE) nr. 269/2014.

Operatorii economici interesati pot obtine mai multe detalii contactand: Mihaela Gavrilescu, Consilier, Directia Politici Comerciale, MEEMA, mihaela.gavrilescu@dce.gov.ro.

Sursa: MEEMA

        Impreuna in lumea afacerilor