Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Se schimba Legea Pomiculturii! Cum se vor elibera autorizatiile de plantare

livada-de-meri-subprogramul-pomicol-pndr-640x330Ministerul Agriculturii a decis sa aduca o serie noua de modificari asupra Legii Pomiculturii, in contextul in care multi fermieri au intampinat dificultati majore in obtinerea autorizatiei de plantare.

Mai exact, articolul 13 din actualul act normativ se va modifica astfel:
„Plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si cele de arbusti fructiferi de peste 0,2 ha, se infiinteaza in baza autorizatiei de plantare eliberate de directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti”.

De asemenea, pentru plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 2 ha si pentru plantatiile de arbusti fructiferi si capsun cu suprafata mai mare de 0,5 ha autorizatia de plantare se elibereaza in baza unui proiect avizat de:

  1. Consiliul Stiintific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti Maracineni (denumit in continuare ICDP – Pitesti Maracineni), din care sa faca parte specialisti ai statiunilor pomicole zonale, specializate pe grupe de specii, aflate in subordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti” si in coordonarea stiintifica a ICDP – Pitesti Maracineni, mentionate in Anexa 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul pomiculturii preluate de institutiile de invatamant de stat si mentionate in Anexa 4 din Legea 45/2009.

Se excepteaza de la obtinerea autorizatiei de plantare, exploatatiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) din prezenta lege.

Plantatiile de pomi, arbusti fructiferi si capsun infiintate cu sprijin FEADR, indiferent de suprafata, se realizeaza in baza unui proiect elaborat si avizat dupa procedura prevazuta la alin. (2).

Eliberarea autorizatiilor de plantare se face in baza solicitarilor adresate de beneficiari, directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, care trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:

  1. (a) cererea de eliberare a autorizatiei de plantare;
  2. (b) dovada utilizarii terenului – copie de pe dovada proprietatii sau contract de arenda, de comodat, de inchiriere sau orice alta forma de cedare a dreptului de folosinta asupra terenului;
  3. (c) pentru plantatiile pomicole care se incadreaza in prevederile alin. (2), un exemplar original al proiectului de infiintare a plantatiei pomicole.

La infiintarea plantatiilor pe terenuri ocupate de pajisti permanente, ce constituie obiective de investitii realizate din fonduri europene, conform prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti emit solicitantilor avize de principiu privind indeplinirea cerintelor pentru eliberarea autorizatiilor de plantare.

In cazurile prevazute la alin. (6) autorizatia de plantare se elibereaza numai dupa prezentarea de catre solicitant a unui document justificativ privind finantarea din fonduri europene a plantatiei respective, eliberat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, precum si a aprobarii schimbarii categoriei de folosinta din pajisti permanente in livezi si a documentelor descrise la alin. (5) lit. a) – c).

Procedura privind eliberarea avizului de principiu prevazut la alin. (6) si a documentului justificativ privind finantarea din fonduri europene a plantatiei respective, mentionat la alin. (7), se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

De asemenea, o alta modificare va fi realizata si asupra articolului 16, alin. (1), care va avea urmatorul cuprins: „Durata de functionare a plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsun, in conditiile de exploatare normala si durata estimativa pana la intrarea pe rod, sunt prevazute in Anexa nr. 4, respectiv Anexa nr. 5 la prezenta lege, iar modalitatea defrisarii plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi este prevazuta in normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 – republicata se afla in dezbatere publica, pe site-ul MADR.

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor